Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5582
Title: Yahudi din bilgini Hasday Crescas'ın Hıristiyanlık eleştirisi : Bittul ikkarey ha-notsrim
Other Titles: Hasdai Crescas's criticism of Christianity: Bittul iqqarei ha-nozrim
Authors: Tarakçı, Muhammet
Gurbetoğlu, Fatma Seda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Crescas
Reddiye
Yahudi-Hıristiyan
Teslis
Vaftiz
Asli günah
Enkarnasyon
Kötü ruhlar
Mesih'in gelişi
Crescas
Refutation
Jewish-Christian
Trinity
Baptism
Original sin
Criticism
Incarnation
Demons
Coming of Messiah
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gurbetoğlu, F. S. (2014). Yahudi din bilgini Hasday Crescas'ın Hıristiyanlık eleştirisi : Bittul İkkarey ha-Notsrim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yahudi-Hıristiyan ilişkileri tarihi dikkatle incelendiğinde, bu iki dinî grup arasında uzun süreli bir barış halinin sürmediği rahatlıkla anlaşılabilir. Bu durum, taraflar arasında karşılıklı polemiğe girme geleneğini tetiklemiş ve sonraki kuşaklara zengin bir reddiye kültürü miras bırakmıştır. Bittul İkkarey ha-Notsrim adlı çalışma da, Orta Çağ'da Hıristiyanlığa karşı yazılmış olan reddiyelerden biridir. Crescas'ın yerel dilde yazılmış iki reddiyesi olduğu bilinmekle birlikte, diğer reddiye günümüze kadar gelememiştir. Giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, Yahudi kültüründe Hıristiyanlığa karşı yazılmış olan reddiye literatürüne değinilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, Crescas'ın Hıristiyan Tanrı anlayışına yönelik eleştirilerine yer verilmiş olup, bu eleştiriler, Hıristiyan akidesi açısından merkezî konumda olan Teslis doktrini ve bununla ilişkili olarak enkarnasyon ve bakireden doğum bahisleriyle ayrıntılandırılmıştır. Tezin üçüncü bölümü ise, Crescas'ın Hıristiyanların diğer inançlarına yönelttiği itirazları ihtiva etmektedir. Bu itirazlar aslî günah, aslî günahtan kurtuluş öğretisi, vaftiz, Mesih'in gelişi, töz dönüşümü ve Kutsal Kitap hakkındaki Hıristiyan tutumlarını irdelemeye yöneliktir. Anahtar Sözcükler:Crescas, reddiye, Yahudi-Hıristiyan, teslis, vaftiz, aslî günah, enkarnasyon, kötü ruhlar, Mesih'in gelişi.
The historical relationship between Judaism and Christianity has not been peaceful, and it has left next generation with a polemical literature which is a very rich source for scholarly investigation. Bittul İqqarei ha-Nozrim is one of refutations written against the Christianity in the middle ages. Indeed, Crescas wrote two anti-Christian polemics in the vernacular. But the other polemic did not survive. This thesis is composed of an introduction and three chapters. The first chapter is about refutations against the Christianity in Jewish Culture. In the second chapter Crescas's philosophical arguments against trinity, incarnation and virgin birth have been discussed. The third chapter mainly investigates other Christian principles such as original sin, redemption from original sin, baptism, transubstantiation and coming of Messiah. Keywords:Crescas, refutation, Jewish-Christian, trinity, baptism, original sin, criticism, incarnation, demons, coming of Messiah.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5582
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363736.pdf987.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons