Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5577
Title: Bezelye (Pisum sativum L.) tohumlarında NaCl ile yapılan priming uygulamaları için en uygun protokolün belirlenmesi
Other Titles: Determination of optimum protocol for NaCl priming in pea (Pisum sativum L.) seeds
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Şentürk, Bülent
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Pisum sativum L.
NaCl
Priming
Normal çimlenme
Ortalama çimlenme süresi
Çimlenme indeksi
Elektriksel iletkenlik
Normal germination
Mean germination time
Germination index
Electrical conductivity
Issue Date: 22-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, B. ve Sivritepe, H. Ö. (2015). "Bezelye (Pisum sativum L.) tohumlarında NaCl ile yapılan priming uygulamaları için en uygun protokolün belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-105.
Abstract: Dual ve Spring bezelye çeşitlerinde tohum çimlenmesi ve fide gelişiminin ilk aşamalarında tuza toleranslarının arttırılması amacıyla, NaCl ile yapılan priming uygulamalarının kullanım olanakları araştırılmıştır. Her iki bezelye çeşidine ait tohumlarda 16°C’de, NaCl’ün çeşitli konsantrasyonları (0, 50, 100, 150, 200 ve 300 mM) kullanılarak, farklı sürelerde (1, 2 ve 3 gün) priming uygulamaları yapılmıştır. Uygulama yapılmayan tohumlar ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Priming uygulamaları sonunda bezelye tohumları 25°C’de yüzeysel olarak kuru hale getirilmiş ve ulaştıkları nem kapsamları belirlenmiştir. Daha sonra tohumlar orijinal nem kapsamlarına gelinceye kadar geriye kurutulmuştur. Normal çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, çimlenme indeksi ve elektriksel iletkenlik parametreleri bakımından kontrol grubu ile farklılık göstermeyen 16°C’de 150 mM NaCl ile 2 günlük uygulamanın, bezelye tohumlarında yapılan priming için en uygun protokol olduğu tespit edilmiştir.
Possibilities of using priming treatments with NaCl were investigated to increase salt tolerance of pea seeds (cvs. Dual and Spring) during germination and early seedling growth. Priming treatments in seeds of both pea cultivars were conducted at 16°C by the use of various concentrations (0, 50, 100, 150, 200 and 300 mM) of NaCl for different periods (1, 2 and 3 days). Untreated seeds were evaluated as the control. Following priming treatments, the seeds were surface dried at 25°C and seed moisture contents were calculated. Then, the seeds were dried back to the original seed moisture content. From the point of view of normal germination, mean germination time, germination index and electrical conductivity parameters, the priming treatment at 16°C with 150 mM NaCl for 2 days, which did not show any difference compared with control, was determined as the optimum protocol for pea seeds.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde H. Özkan Sivritepe'nin danışmanlığında Bülent Şentürk tarafından hazırlanan "Bezelye (Pisum sativum L.) tohumlarında NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarının tuza tolerans yeteneğinin geliştirilmesi üzerine etkileri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228151
http://hdl.handle.net/11452/5577
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_10.pdf225.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons