Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5374
Title: Benzinli motorlarda hidrokarbon emisyonlarının motor tasarım ve çalışma parametrelerine bağlılığının teorik olarak incelenmesi
Other Titles: Theoretical investigation of hydrocarbon emissions of spark ignition engines depending on design and working parameters
Authors: Sürmen, Ali
Akbulut, Olcay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Benzinli motorlar
Emisyon
Hidrokarbonlar
Segman boşluğu
Gasoline engines
Emission
Hydrocarbons
Piston ring joint
Issue Date: 30-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbulut, O. (2001). Benzinli motorlarda hidrokarbon emisyonlarının motor tasarım ve çalışma parametrelerine bağlılığının teorik olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada içten yanmalı benzin motorlarında segman boşluğu ve yağ filminden kaynaklanan hidrokarbonların oluşum mekanizması incelenmiştir. Mevcut model üzerinde, yağ filmi tarafından emilen HC miktarları ve hidrokarbonların bu ortamdan çıkarak yanma odasındaki hareketleri modelinden faydalanılmıştır. Segman boşluk bölgelerine sıkışan HC miktarları modeli ile bu bölgelerden çıkış modeli ve yanma modeli iyileştirilmiştir. Son olarak motor çalışma parametrelerine ve konstruktif parametrelere bağlı olarak supap kesitindeki ve çevrim boyunca silindir içindeki HC konsantrasyonlarının değişimi incelenmiştir.
In this study, the formation mechanism of hydrocarbons emanating from ring crevices and lubricating oil film, have been investigated. Modelling for HC quantities absorbed by oil film and release model of hydrocarbons from this source is used. Modelling for HC quantities compressed in ring crevices, release model from this source and combustion model is improved Finally the variation of HC concentrations on the valve section and in the cylinder over one cycle are examined depending on various operating parameters and constructive parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5374
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109758.pdf
  Until 2099-12-31
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons