Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5300
Title: Bazı büyümeyi düzenleyici maddelerin "freesia sp." yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of some growth regulators on flowering and flower quality of "freesia sp."
Authors: Mengüç, Ahmet
Seyidoğlu, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Freesia yetiştiriciliği
GA3 ve Ethrel
Çiçeklenme ve çiçek kalitesi
Freesia growing
GA3 and Ethrel
Flowering and flower quality
Issue Date: 10-May-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyidoğlu, N. (2001). Bazı büyümeyi düzenleyici maddelerin "freesia sp." yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma ‘Cordula’ ve ‘Athena’ çeşitlerinde, iki farklı corm büyüklüğüne GA3 ve Ethrel uygulamalarının dikimden başak oluşturuncaya kadar geçen süreye, I., II. ve III. çiçeklerde: dikimden çiçeklenmeye kadar geçen süreye, çiçek sapı uzunluğuna, başak uzunluğuna, kandil sayısına ve kandil çapma ve bitki başına elde edilen çiçek sayısı üzerine etkilerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ‘Cordula’ çeşidinde erken başak oluşumu ve erken çiçeklenme meydana gelmiştir. Corm büyüklükleri itibariyle en iyi sonuç I. Boy cormlarda saptanmıştır. Genel olarak GA3 uygulamaları Ethrel uygulamalarına göre en iyi sonucu vermiştir. Uygulama dozları olarak 50 ppm dozunda yapılan uygulamalar 100 ppm dozunda yapılan uygulamalardan daha iyi sonuç vermiştir. Freesia yetiştiriciliğinde ‘Cordula’ ve ‘Athena’ çeşitlerinin her iki corm büyüklüğüne yapılan GA3 ve Ethrel uygulamaları her ne kadar çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkili olmuş ise de ticari olarak yetiştiricilikte kullanılmalarının yeterli olmadığı belirlenmiştir.
The aim of the research was to determine the effects of GA3 and Ethrel application on the period between planting and spike fbrmation o f conns with to different sizes, and on the period between planting and flowering, flower - stalk length, spike length, number of flowers and flowers diameter and number of flowers obtained per plant, in the 1st, 2nd and 3rd flowers,in the cvs. Cordula and Athena. According to the results obtained, early spike formation and early flovvering occurred in cv. Cordula. The best result with respect to corm sizes was obtained from the 1st- size conns. In general, GA3 applications gave better results, compared with Ethrel applications. The applications at 50 ppm concentration gave better results than those at 100 ppm Concentration. It was concluded that the applications were not suffîcient to be used in commercial Freesia growing, although flowering and flower quality were influenced by GA3 and Ethrel applications on the conns with two different sizes in cvs. Cordula and Athena.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5300
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109724.pdf5.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons