Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5122
Title: Bursa yöresinde ahududu yetiştiriciliği ve sorunları
Other Titles: Raspberry cultivation and problems in Bursa region
Authors: Barut, Erdoğan
Akın, Nazilli
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa yöresi
Ahududu yetiştiriciliği
Kültürel işlemler
Bursa vicinity
Raspberry growing
Cultural practices
Issue Date: 11-Jul-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akın, N. (1996). Bursa yöresinde ahududu yetiştiriciliği ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa yöresinde ahududu yetiştiriciliği yapılan merkezlerde üretim koşulları ve yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. İncelemeler sonucunda Bursa yöresinin ahududu yetiştiriciliğine uygun ekolojiye sahip olmasına rağmen, ahududu yetiştiriciliğinin küçük, dağınık ve eğimli alanlarda yapıldığı tespit edilmiştir. Genel olarak üreticilerin çeşit zenginliğine sahip olmadığı, ahududu fidanlarını kendi bahçelerinden dip sürgünü yöntemi ile temin ettikleri, bilinçsiz gübreleme yaptıkları, hastalık ve zararlılarla mücadeleye yeterince önem vermedikleri, sulamaya önem verilmesine karşılık sulama yöntemlerini tam olarak bilmedikleri ve hasat sırasında ve pazarlama aşamasında zorluklarla karşılaştıkları anlaşılmıştır. Ayrıca inceleme yapılan köylerde yaygın olarak "telli terbiye sistemleri" nin kullanıldığı ancak arazi yapısının elverişsiz olduğu durumlarda "herek sistemi"nin kullanıldığı saptanmıştır.
In this study, the production conditions in the centres dealing with raspberry growing in Bursa vicinity and the problems encountered during growing were determined. At the end of the investigations, it was found out that raspberry growing was carried out in small, scattered and sloped areas, though Bursa has had an ecology suitable to raspberry growing. In general, it was realized that the growers did not have plenty of cultivars, provided the raspberry nurselings from their own orchards by sucker method, made the fertilization unconsciously, did not take care of disease control and pest management, did not entirely know the irrigation methods although gave importance, and faced with difficulties during harvest and marketing. Moreover, in the villages where investigated it was observed that trellis system weere used widely, but conventional systems in unsufficient area.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5122
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057343.pdf
  Until 2099-12-31
8.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons