Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEvrensel, Türkkan-
dc.contributor.authorÇoşgun, Gökhan-
dc.date.accessioned2020-01-02T13:08:15Z-
dc.date.available2020-01-02T13:08:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationCoşgun, G. (2014). Toraks konseyinde tartışılan n2 lenf nodu tutulumu olan evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları için alınan kararlar, bu kararların uygulanabilirliği ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4932-
dc.description.abstractAkciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü haline gelmiştir. Akciğer kanserinde Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkarı gibi bölümlerin multidisipliner çalışması ile tedavinin etkinliği, tedavide gecikme olmasının önlenmesi ve hastalar için en doğru karar alınması amaçlanmıştır. Bu çalışmada konseye giren hastaların özellikleri (hastanın yaşı, cinsiyeti, tümör tipi gibi), alınan kararlar, bu kararların uygulanıp uygulanmadığı, uygulanan kararların sonuçları, hastaların yaşam süresi ve alınan kararların ne kadar sürede uygulandığı ile ilgili konular araştırıldı. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının katıldığı Toraks Konseyinde 2007-2012 yılları arasında tartışılmış N2 lenf nodu tutulumu olan Evre IIIA Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tanılı hastaların dosyaları geriye dönük olarak analiz edilmiştir. Çalışma kriterlerine uygun bulunan tüm hastaların veri analizleri yapılmış ve tedaviye cevap oranı belirlenmiştir. Bakılan parametreler içinde konsey sonrası önerilen tedavilere yanıt alınan (13 hasta kemoradyoterapi, 3 hasta kemoterapi, 3 hasta cerrahi, 4 hasta kemoradyoterapi ve cerrahi, 7 hasta takip) hasta grubunda ortalama yaşam süresi 57.43±4.04 ay, progrese (24 hasta) olan hasta grubunda ortalama yaşam süresi 41.11±7.17 ay olarak belirlendi. Bu karşılaştırmada konseyde önerilen tedavi sonrası stabil kalan hasta grubundaki yaşam süresi progrese olan hasta grubundaki yaşam süresine göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.031). Diğer parametreler açısından anlamlı istatistik fark saptanmadı. Yapılan bu çalışmada hasta sayısının az olması, hastaların %41 oranla takipten çıkması ve retrospektif olması böyle bir sonucu ortaya çıkarmış olabileceğinden daha fazla hasta sayısı ile prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu çıkar.tr_TR
dc.description.abstractLung cancer was a rarely seen disease at the early 20th century, however; its prevalance has been progressively increased in parallel with increasing smoking habit. For preventing delays and ensuring efficacy in treatment with making best decisions for the patients; a multidisciplinary approach involving departments like Medical Oncology, Radiation Oncology, Thoracic Surgery and Pulmonary Medicine is aimed in treatment of lung cancer. In this study; issues related with characteristics of the patients (age, gender, type of tumour etc.) evaluated in the Council, decisions made, whether these decisions were executed or not, conclusions of the executed decisions, life span of the patients and how fast these decisions were executed were evaluated. In our study, records of the patients diagnosed with Stage IIIA Non-Small Cell Lung Cancer with N2 lymph node involvement and discussed in the Council consisted of Uludağ University Faculty of Medicine Departments of Internal Medicine, Field of Oncology, Pulmonary Medicine, Thoracic Surgery and Radiation Oncology were retrospectively analysed. All of the patients suitable with the study criteria were analyzed and rate of response to the treatment was determined. Among the examined parametres, average life span was 57.43±4.04 and 41.11±7.17 months in patients with response to the treatment recommended after council (chemoradiotherapy for 13 patients, chemotherapy for 3 patients, surgery for 3 patients, chemoradiotherapy and surgery for 4 patients, follow-ups for 7 patients) and patients with progression of the disease (24 patients), respectively. In this comparison, life span of patient group stable after council was statistically higher than the life span of the patient group progressed (p=0.031). There were no differences in terms of other parameters. Due to the relatively low patient numbers, 41% drop-out rate for follow-ups and retrospective nature of the study; it may be possible that these limitations caused this result, therefore further studies with prospective nature and larger samples are needed.en_US
dc.format.extentV, 94 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKüçük hücreli dışı akciğer kanseritr_TR
dc.subjectN2 lenf nodu tutulumutr_TR
dc.subjectNon-small cell lung canceren_US
dc.subjectN2 lymph node involvementen_US
dc.titleToraks konseyinde tartışılan n2 lenf nodu tutulumu olan evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları için alınan kararlar, bu kararların uygulanabilirliği ve sonuçlarıtr_TR
dc.title.alternativeMade for stage iiia non-small cell lung cancer with N2 lymph node involvement by thoracic council and feasibility and results of these decisionsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377050.pdf804.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons