Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4491
Title: Nükleer rezonasta moleküler yapıların incelenmesi (yapısal faz geçiş kuramları üzerine bir inceleme)
Other Titles: Examination of molecular structures in nuclear resonance (a review of structural phase transition theories)
Authors: Yalçıner, Aytaç
Andiç, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Faz geçişleri
Sodyum nitrit
Phase transitions
Sodium nitrite
Issue Date: 17-Jun-1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Andiç, A. (1986). Nükleer rezonasta moleküler yapıların incelenmesi (yapısal faz geçiş kuramları üzerine bir inceleme). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada faz geçişleri kuramları incelenmiş, özellikle Klasik Landau Kuramı üzerinde durulmuştur. Klasik Landau Kuramı için çeşitli çözümler Hesaplanmış ve kritik sıcaklıklarla fiziksel büyüklükler arasında bağıntılar çıkarılmıştır. Sodyum nitrit kristalinde, Diferansiyel Termal analiz yöntemiyle faz geçişi gözle takip edilir bir şekilde gözlenmiş ve bu sırada kristalin birim hücresinde meydana gelen değişikliklerin kuramı ortaya konmuştur.
In this work the phase transition theories are studied, specially Classical Landau theory is worked. The different solu tions are evaluated. The Relations are obtained between critical temparatures and physical parameters. In NaNO2, the phase transition is observed with the method of the thermal analysis. On the other hand, the agreement of the theory and the changes on the unite cell of crystal are showed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4491
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000204.pdf
  Until 2099-12-31
1.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons