Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaneli, Suna-
dc.contributor.authorErden, Gülsen-
dc.date.accessioned2019-12-26T10:08:58Z-
dc.date.available2019-12-26T10:08:58Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationErden, G. (1986). Peptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4395-
dc.description.abstractEAİ çizme testini peptik ülserli hasta grubu ile sağlıklı deneklerden oluşan kontrol grubuna uygulayarak farklılıkları saptamak istedik. Hastalarımız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dahiliye, Cerrahi, Psikiyatri, Radyoloji ve Acil Polikliniklerine başvuran hastalar arasından seçilen 48 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubumuz ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde büro personeli olarak görev yapan sağlıklı kişilerden tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 50 kişiden oluşmaktadır. EAİ çizimleri deneklerin her birine uygun ortamda bu çalışmayı yapan psikolog tarafından çizdirilmiştir. Çizimler BUCK'un (1938) kantitatif değerlendirme sistemi esas alınarak değerlendirilmiştir. Çizimlerden elde edilen 21 özellik açısından hasta grubu ile kontrol grubu verileri karşılaştırıldı. Bulgular Ki -Kare ve t testi uygulanarak istatiksel anlamlılık dereceleri saptandı. Peptik ülserli hastalar, kontrol grubuna göre daha fazla negativist,emosyonları labil, ilişki kurma güçlüğü gösteren ve sevgi ilgi gereksinimi olan kişiler olarak saptandı. Hasta grubumuzun % 83.3 ü nöroz grubu tanılar almışlardır. %12.5 inde değişik kişilik yapıları, % 4.2 sinde de organik psikosendrom bulguları saptandı. Bu bulgular ile EAİ çizme testinin, peptik ülserli hastayı tanıma ve tedavisinde yardımcı bir araç olacağı düşünüldü.tr_TR
dc.format.extent70 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPeptik ülsertr_TR
dc.subjectPsikosomatik tıptr_TR
dc.subjectResim çizme testleritr_TR
dc.subjectPeptic ulceren_US
dc.subjectPsychosomatic medicineen_US
dc.subjectDrawing testsen_US
dc.titlePeptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of drawing tests of patients with peptic ulcer and control groupen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000191.pdf
  Until 2099-12-31
2.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons