Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3873
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-22T10:32:03Z-
dc.date.available2019-12-22T10:32:03Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTurhan, A. ve Şeniz, V. (2010). "Farklı tuz konsantrasyonlarının Türkiye’de yetiştirilen bazı domates genotiplerinin çimlenmesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 11-22.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154113-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3873-
dc.description.abstractBu araştırma, farklı tuz konsantrasyonlarının (Kontrol, 8 ve 12dS/m) bazı domates genotiplerinin çimlenmesi üzerine olan etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çimlendirme testleri, tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 6 tekerrürlü ve her tekerrürde 100 adet tohum olacak şekilde yürütülmüştür. Çimlendirme sabit sıcaklık ve nem koşulları altında yapılmıştır. Denemede tohumların çimlenme yüzdeleri (%) incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme yüzdesi üzerine önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Tüm genotiplerde çimlenme, tuz dozlarındaki artış ile birlikte önemli miktarda azalmıştır. Bu azalmalar tuz dozlarına ve genotiplere göre değişim göstermiştir. En yüksek çimlenme kontrol uygulamasından elde edilmiş ve tuz dozlarının artması ile azalmıştır. Diğer genotipler ile karşılaştırıldığında artan tuz konsantrasyonunun 40395, 47865, 40443, 47839 genotiplerinin çimlenme yüzdesini daha az düşürdüğü görülmüştür. Diğer deyişle, 40395, 47865, 40443, 47839 genotipleri çimlenme aşamasında artan tuz konsantrasyonlarından daha az etkilenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the effect of different salt (NaCl) concentrations (Control, 8 and 12dS/m) on germination properties of different tomato genotypes. The research was conducted on the randomized parcel design with six replications, and was established with replications of 100 seed in every replication under constant temperature and humidity conditions. In the study, germination percentages (%) have been investigated. The results showed that different treatments of salinity had considerable effect on the germination percentage. Germination decreased significantly by increasing salinity level for all genotypes. Analysis of data showed these decreases had varied with genotypes and salt concentrations. The highest germination was extracted from control treatment and then was decreased with rising salinity levels. The 40395, 47865, 40443, 47839 genotypes showed only slight a decrease in the germination percentages of the seeds compared with other tested genotypes. In other words, 40395, 47865, 40443, 47839 genotypes were less affected by increasing salinity on germination stage.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDomates genotipleritr_TR
dc.subjectTuza toleranstr_TR
dc.subjectTohumtr_TR
dc.subjectÇimlenmetr_TR
dc.subjectTomato genotypesen_US
dc.subjectSalt toleranceen_US
dc.subjectSeeden_US
dc.subjectGerminationen_US
dc.titleFarklı tuz konsantrasyonlarının Türkiye’de yetiştirilen bazı domates genotiplerinin çimlenmesi üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effect of difference salt concentrations on germination of some tomato genotypes grown in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage11tr_TR
dc.identifier.endpage22tr_TR
dc.identifier.volume24tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorTurhan, Ahmet-
dc.contributor.buuauthorŞeniz, Vedat-
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_2.pdf250.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons