Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3519
Title: Manyetik rezonans spektrometresi için yeni bir sinyal ortalama bilgisayarının kurgulanması ve yapılması
Other Titles: A new weak field doubler resonance NMR spektrometer
Authors: Yalçıner, Aytaç
Akay, Cengiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Manyetik rezonans spektroskopi
Magnetic resonance spectroscopy
Issue Date: 3-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akay, C. (1999). Manyetik rezonans spektrometresi için yeni bir sinyal ortalama bilgisayarının kurgulanması ve yapılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zayıf alan çift rezonans, nükleer magnetik rezonans spektrometrelerinde sinyal/gürültü oranı o kadar küçüktür ki bazen NMR sinyali basitçe bir kaydediciye çizdirilemez. Bu çalışmada, saf NMR sinyallerini gözlemek için bir arabirim kullanıldı. Bu arabirim, 8-kanal, 8-bit analog-sayısal çevirici, referans gerilim kaynağı, saat üreteci, bir senkron puis üreteci ve yol sürücülerine sahiptir. Arabirimin girişindeki gürültülü saf NMR sinyalleri, spektrometrenin faz duyarlı detektör çıkışından gelir. Yazılım, görsel programlama dili Delphi 2.0 ile yazılmıştır. Spektrometrenin tüm fonksiyonlarına, bu paket program ile erişilebilmektedir.
In the double resonance weak field NMR spectrometer, the signal/noise ratio is sometimes too low to print out the pure NMR signal. In this work an interface were used to evaluate the NMR signals. This interface has an 8-channeL, 8-bit analog to digital converter, a referance voltage source, a cycle clock, a synchronous puis generator and a bus driver. The interface is connected to the centronic port of a computer. The pure NMR signals, which are the analog input for interface, are on the output of the phase sensitive detector of the spectrometer. The software is written in the programming language visual pascal, namely Delphi 2.0. All functions in the spectrometer can be performed with this packet programme.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3519
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084823.pdf
  Until 2099-12-31
3.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons