Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3468
Title: MC-800 sıvı asfaltından elde edilen asfaltenin ksilen izomerlerindeki süspansiyonlarında dinamik nükleer polarizasyon
Other Titles: Dynamic nuclear polarization in suspensions consisting of xylene isomers and asphaltene extracted from MC-800 liquid asphalt
Authors: Çimenoğlu, M. Akif
Aydoğdu, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Dinamik nükleer polarizasyon
Çift rezonans
Moleküller arası spin-spin etkileşmesi
Asfalten
Ksilen izomerleri
Dynamic nuclear polarization
Double resonance
Intermolecular spin-spin interaction
Asphaltene
Xylene isomers
Issue Date: 18-Jul-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğdu, D. (2006). MC-800 sıvı asfaltından elde edilen asfaltenin ksilen izomerlerindeki süspansiyonlarında dinamik nükleer polarizasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1,44 mT'lık bir sabit manyetik alanda ve üç farklı sıcaklıkta (15 oC, 25 oC ve 35 oC) ksilen izomerlerinde (o-, m-, p-) asfaltenin süspansiyonlarını incelemek için Overhauser Etkisi tipi Dinamik Nükleer Polarizasyon deneyleri gerçekleştirildi. Asfalten MC-800 sıvı asfaltından elde edildi. Çözgen ortamdaki hidrojenin çekirdek spinleri ile asfalten misellerindeki serbest elektron spinleri arasında moleküller arası spin-spin etkileşmeleri oluşur. Asfaltenin Elektron Paramanyetik Rezonans spektrumu elde edildi ve vakumda hazırlanan örneklere doyma deneyleri uygulandı. Tüm ortamlar için, negatif sinyal büyümelerinden dolayı, dipol-dipol etkileşmesi baskındır. Tüm sıcaklıklarda; en büyük büyüme faktörü, en zayıf elektrik dipol momente sahip olan, p-ksilen çözgen ortamı için en küçüktür. Normalize alçak frekans durulma bileşenleri 25 oC için hesaplanmıştır ve çekirdek-elektron çiftlenme parametresinin bu bileşene göre davranışı literatürdeki diğer çalışmalar ile uyum içindedir.
Overhauser effect type dynamic nuclear polarization experiments were performed to study suspensions of asphaltene in the xylene isomers (o-, m-, p-) at a low magnetic field of 1.44 mT and three different temperatures (15, 25 and 35 oC). The asphaltene was extracted from MC-800 liquid asphalt. Intermolecular spin-spin interactions occur between nuclear spins of hydrogen in the solvent medium and the free electron spins in the asphaltene micelles. The electron paramagnetic resonance spectrum of the asphaltene was obtained and the saturation experiments were applied to the samples prepared in vacuum. For all media, the dipole-dipole interaction is predominant due to the negative signal enhancements. In all temperatures, the ultimate enhancement is the smallest for the p-xylene solvent medium which has the lowest electrical dipole moment. The normalized low frequency relaxation components were calculated for 25 oC, and the behaviour of the nuclear-electron coupling parameter according to this component is in agreement with the other works in the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3468
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202294.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons