Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3434
Title: Pamuklu mamullerin ağartılmasında enzim kullanımı
Other Titles: Enzymatic bleaching of cotton fibres
Authors: Aniş, Pervin
İnkaya, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pamuk
Enzim
Enzimatik ağartma
Lakkaz ve moderatör sistemler
Cotton
Enzyme
Enzymatic bleaching
Laccase
LMS
Issue Date: 13-Jul-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnkaya, T. (2006). Pamuklu mamullerin ağartılmasında enzim kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde enzimlerin tekstil endüstrisinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Pamuk, yün, keten gibi doğal elyafın enzimler kullanılarak ekolojik yöntemlerle işlem görmesi önem kazanmaktadır. Doğal selüloz esaslı pamuk lifinin ön terbiyesinde çevreye zarar vermeyen, ılımlı şartlar altında kullanılabilen, uygulanması diğer kimyasallara oranla daha kolay ve sağlıklı olan enzim kullanımının artması doğaldır. Pamuklu tekstil mamullerinin ön terbiyesi esnasında tüketilen enerji ve su miktarının azaltılması ile atık su yükünün çevreye zarar vermeyecek standartlarda olması enzim kullanımının her adımda sağlanması ile mümkün olacaktır. Pamuklu tekstil mamullerinin enzimatik ağartması üzerine yapılan bu çalışmada enzimatik ağartmanın su ve enerji kullanımının yüksek olduğu hidrojen peroksit ağartmasının yerine uygulanıp uygulanamayacağı incelenmiştir. Lakkaz esaslı ve moderatör sistem içeren lakkaz esaslı enzimlerle yapılan denemeler sonucunda enzimatik işlem neticesinde beyazlık derecesinde artış görülmemiştir, aksine sararma tespit edilmiştir. Enzimatik işlemin, hidrojen peroksit ağartması öncesinde gerçekleştirilmesi durumunda hidrojen peroksit konsantrasyonunda azalma söz konusu olup olmadığı araştırılmış, elde edilen beyazlık dereceleri incelendiğinde enzimatik ön işlemin olumlu sonuç vermediği tespit edilmiştir. Saf enzim, iki farklı moderatör sistem ile oksijen ve ya ozon kullanılarak yapılan denemeler neticesinde ticari önem kazanacak beyazlık değeri elde edilememiştir. Elde edilen sonuçlar, deneylerde kullanılan enzimlerin ticari uygulama alanlarının farklı olması göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Enzim teknolojisinin hızla gelişmesi ile yeni ve farklı kökenli enzimler türetilmekte ve hatta kağıt sektöründe ümit vaat eden moderatör sistemlerin bu enzimlerle verimli uygun kombinasyonlarının tespit edilmesi gerekmektedir.
Enzymatic processes have been increasingly incorporated in textiles over the last years. It’s getting vital for natural materials such as cotton, wool, flax are processed by using enzymes which are more eco-friendly. As a matter of fact cotton fibers consisting of natural cellulose, are in an increasing trend of enzymatic pretreatment which provides ecologic processing under mild reaction conditions and easier handling when compared with other chemicals. Enzymes should be used in every step of pretreatment of cotton textiles in order to minimize energy and water consumption while keeping the effluent control within the tolerable standards. It is investigated whether enzymatic bleaching of cotton textiles could be replaced with hydrogen peroxide bleaching, which is a water and energy consuming step. Fungal laccase and LMS are experimented however, increase on whiteness degree is not observed, and in contrary samples became slightly yellower. So it’s examined if enzymatic processing applied before hydrogen peroxide bleaching could decrease the amount of hydrogen peroxide used during bleaching step. It’s apparent that pre-processing with laccase enzyme is unnecessary when whiteness results are evaluated. Pure enzyme with two mediator systems have been experimented in oxygen or ozone solutions, however commercially important whiteness degrees haven’t been observed. It should be considered that the commercial laccase enzyme products aimed for different purposes than bleaching cotton. Enzyme technology is developing astoundingly fast and new enzymes being generated. Moreover different combinations of mediator systems used in paper industry are inspiring so that appropriate combinations with the optimum new enzymes could be achieved for enzymatic bleaching of cotton textiles for further research
URI: http://hdl.handle.net/11452/3434
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202290.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons