Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2980
Title: Türkiye kütüphaneleri'ndeki Delâilü'l-Hayrât'larda minyatür
Other Titles: Miniatures in Dala'il al-Khayrats at turkish libraries
Authors: Gülgen, Hicabi
Güler, Semra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Delailü’l-Hayrat
Cezuli
Minyatür
Kutsal kent tasvirleri
Mekke-Medine
Dala’il al-Khayrat
Jazuli
Miniature
Holy city images
Macca-Medina
Issue Date: 24-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, S. (2017). Türkiye kütüphaneleri'ndeki Delâilü'l-Hayrât'larda minyatür. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tam ismi Delâilü'l-Hayrât ve Şevâriku'l-Envâr olan eser, Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî tarafından tertip edilen salavât-ı şerîflerden müteşekkildir. El yazması nüshaların içinde yer alan minyatürler, bu çalışmanın ana konusudur. Minyatürlerin zaman ve mekâna bağlı olarak nasıl gelişme ve farklılıklar gösterdiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye'deki 27 kütüphaneden 291 minyatür örneği toplanmış ve bu minyatürler envanter bilgileriyle birlikte tezin katalog kısmında anlatılmıştır. Tezin üçüncü bölümünde ise minyatürler; kompozisyon, teknik, işçilik, renk ve gerçeğe uygunluk bakımından değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.
The material is the work named "Dala'il al-Khayrat Wa Shawaariq ul Anwaar Fee Zikri's Salaat Alan Nabiyyi'l Mukhtaar", which consists of the prayers for Prophet Muhammad, that compiled by Muhammad Sulaiman al-Jazuli ash Shadhili. The main focus of this study is on the miniatures residing inside the manuscript issues. The study tries to uncover how these miniatures had developed and changed throughout time and based on location. 291 miniature samples were collected from 27 different libraries in Turkey and they were described in the catalogue section of this thesis with their inventory information. In the third section, the miniatures were evaluated based on their composition, technique, craftsmanship, color and obedience to reality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2980
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481463.pdf49.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons