Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2887
Title: Glukoz ve azot sinyal iletim yollarının nth1 geni transkripsiyonuna etkilerinin moleküler analizi
Other Titles: Molecular analysis of the effects of glucose and nitrogen signal transduction pathways on the transcription of nth1 gene
Authors: Türkel, Sezai
Turan, Türkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Trehaloz
Trehalaz
Glukoz sinyali
Azot sinyali
S. cerevisiae
Trehalose
Trehalase
Glucose signaling
Nitrogen signaling
Issue Date: 3-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, T. (2011). Glukoz ve azot sinyal iletim yollarının nth1 geni transkripsiyonuna etkilerinin moleküler analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Trehaloz genellikle stres koşullarında S. cerevisiae hücrelerinde fazla miktarda sentezlenip hücreleri olumsuz üreme koşullarına karşı korur. Trehaloz TPS enzim kompleksi tarafından sentezlenir. Trehalozun glukoz birimlerine yıkımı ise trehalaz enzimi tarafindan gercekleştirilmektedir. S. cerevisiae`da iki farklı trehalaz belirlenmiştir. Bu enzimler nötral trehalaz (Nth1p) ve asit trehalazdır (Ath1p). Bu araştırmada NTH1 geninin transkripsiyonuna glukoz ve azot sinyal iletim yollarının etkileri incelendi. NTH1 geni transkripsiyonunun haploid ve diploid S. cerevisiae suşlarında benzer şekilde kontrol edildiği gösterildi. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar NTH1 geni transkripsiyonunun durağan fazda ve düşük glukoz ortamında da birkaç kat aktive edildiğini gösterdi. Düşük glukoz sinyaline yanıt olarak NTH1 geni transkripsiyonunun protein kinaz Snf1p tarafından düzenlendiği bulundu. Bu sonuçlara ek olarak S. cerevisiae da azot sinyal iletim yolunun da NTH1 geni transkripsiyonuna etki ettiği belirlendi.
Trehalose is generally over-synthesized under stress inducing conditions and protects S. cerevisiae cells from unfavorable growth conditons. Trehalose is synthesized by TPS enzyme complex. Degredation of trehalose to glucose subunits is catalyzed by trehalase enzyme. Two different trehalase enzymes have been identified in S. cerevisiae. These enzymes are neutral trehalase (Nth1p) and acid trehalase (Ath1p). In this study, the effects of glucose and nitrogen signaling pathway on the transcription of NTH1 gene was investigated. It was shown that the NTH1 transcription is controlled by a similar mechanism in haploid and diploid S. cerevisiae cells. Results of this study also showed that the transcription of NTH1 gene increases several fold in stationary stage and in low glucose medium. It was found that the protein kinase Snf1p regulates NTH1 transcription in response to low glucose signaling. In addition to these results, it was shown that the nitrogen signaling pathway also affects the transcription of NTH1 gene in S. cerevisiae.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2887
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284809.pdf582.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons