Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2672
Title: Farklı pet ipliklerle oluşturulan otomotiv döşemelik kumaşların mukavemet aşınma dayanımı ve ışık haslığı açısından incelenmesi
Other Titles: The investigation of different pet yarns construction on automotive seat fabrics as strength abrasion resistance and light fastness
Authors: Ulcay, Yusuf
Tok, Olcay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yırtılma mukavemeti
Kopma mukavemeti
Aşınma dayanımı otomotiv
Döşemelik kumaş
Tear strength
Tensile strength
Abrasion
Automotive
Seat fabric
Issue Date: 9-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tok, O. (2011). Farklı pet ipliklerle oluşturulan otomotiv döşemelik kumaşların mukavemet aşınma dayanımı ve ışık haslığı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil sektöründe en fazla katma değere sahip olan ürünler günümüzde teknik amaçlı kullanılan tekstil malzemelerinden oluşmaktadır. Dünyada teknik tekstiller her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Teknik tekstillerin en geniş olarak kullanıldığı alanlardan biri de taşımacılık sanayidir. Standart bir otomobilde ortalama 14 kg tekstil ürünü kullanılmaktadır. Bu tekstil ürünlerinin yaklaşık üçte ikisi iç düzenlemede yani halılarda, koltuk kılıflarında, tavan ve kapı kaplamalarında kullanılmaktadır. Kalanı ise lastik, hortum, emniyet kemerleri ve hava yastıklarının takviyelendirilmesinde, gürültü ve titreşim izolasyonunda ve fren sıvısının, yağların, yakıtın ve havanın filtrasyonunda kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde iç tasarım safhasının en önemli kısmı iç kısım için kumaş seçimidir. Otomotiv koltuk kumaşları, hem estetik yönden hem de talep edilen kalıcı gereksinimleri karşılamak amacıyla önemli teknik özelliklere sahip olmalıdır. Yüksek mukavemet, otomotiv koltuk kumaşlarından beklenen temel teknik özelliklerdir. Kumaş mukavemeti de doğrudan yapıyı oluşturan iplik özellikleri, örgü tipi gibi değişkenler ile ilişkilidir. Bu nedenle bu çalışmada otomotiv koltuk kumaşlarında kullanılan iplik özellikleri ile kullanılan örgü değişiminin, kumaşın yırtılma ve kopma mukavemeti üzerine olan etkileri incelenmiştir.
Today in the textile sector the products which have a maximum value-added consist of textile materials used for techniques. In the world day by day technical textiles is gaining more importance. Technical textiles are also widely used for transport industry. On a standard automobile it is used average 14 kg of textile products. Nearly two-thirds of textile products are used inside carpets, seat covers in the ceiling and door coverings. The remaining is used for seat belts, air bags, and noise and vibration isolation of brake fluid, oil, fuel systems. The most important part of the interior design phase is to choose the interior fabric in automotive industry. Automotive seat fabrics should have important technical specifications for both aesthetic and permanent requirements in order to meet the requested specifications. High strength is the basic technical specification that expected from automotive seat fabrics. Fabric strength are associated with variables such as yarn properties and structure of woven. Therefore, in this study effect of changes yarn properties and structure of woven on tear and tensile strength of the automotive seat fabric were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2672
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284801.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons