Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22308
Title: Beta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar ve iskemik kalp hastalıklarındaki yeri
Other Titles: Beta adrenergic blockers and the effects of ischemic heart diseases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Cordan, Jale
Gemici, Kani
Keywords: Beta blockers
Ischemic heart diseases
Beta bloker
İskemik kalp hastalığı
Issue Date: 25-Nov-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cordan, J. ve Gemici, K. (1993). ''Beta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar ve iskemik kalp hastalıklarındaki yeri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1), 87-89.
Abstract: 1958 yılından beri tıpta kullanılan beta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar, son yıllarda özellikle kardiyoloji alanında çok geniş ve yeni kullanım alanları bulmuştur. Bu yazıda, bu grup ilaçların kardiyolojide ve özellikle Atherosklerotik Kalp Hastalıklarındaki yeri literatür ışığı altında takdim edilecektir.
The beta adrenergic receptor blockers, that have been employed since 1958 in medicine, are used in Cardiology. in this article these drugs are introduced using Cardiology and especially atherosclerotik coronary disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22308
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_21.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons