Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16171
Title: Bîrûnî’nin karşılaştırmalı dinler tarihine katkısı
Authors: Jeffery, Arthur
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tarakçı, Muhammet
Keywords: Bîrûni
Dinler tarihi
Mezopotamya
İslâm
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Jeffery, A. (2010). "Bîrûnî’nin karşılaştırmalı dinler tarihine katkısı". çev. Muhammet Tarakçı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 315-352.
Abstract: Bîrûnî’nin daha somut bilimsel disiplinlere yaptığı katkıların önemi, onun, kendi döneminde ve belki de benimsediği dinin tarihinde karşılaştırmalı dinler tarihi çalışmalarına yaptığı katkılar bakımından sahip olduğu eşsiz yerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Onun dayanabileceği iyi bir geleneğe sahip olduğu doğrudur. Eğer karşılaştırmalı dinler tarihi; karşılaştırmalı anatomi veya karşılaştırmalı filolojide kullanılan bilimsel yöntemlerin aynısıyla, yani, dinin öneminin daha iyi anlaşılması için değişik dinî toplulukların inanç ve uygulamalarıyla ilgili verilerin toplanması, düzenlenmesi, tasnif edilmesi ve başka verilerle karşılaştırılması suretiyle dini incelemek anlamına geliyorsa, bu çalışma disiplini, Bîrûnî’nin hayatını adadığı eserle aynı alanda zaten uzun bir tarihî geçmişe sahipti. Mezopotamya’nın çivi yazısı tabletleri kadar eski bir tarihte, kadim dünyanın değişik merkezlerindeki dinî hayatla bağlantılı dinî inanç ve ayinlerine yönelik canlı bir ilgiyi gösteren ve içinde eleştirel değerlendirme ve karşılaştırma unsurları bulunan dokümanlar bulmaktayız. Eski Yunanlılar diğer insanların dinlerini tanıtma ve bunları Yunan dininin ilgili fenomenleriyle karşılaştırma konusunda daha çok ilgili olmuşlar ve bu ilgiyi daha sonra Romalılara devretmişlerdir. Klasik Dönem yazarları arasında dinin kaynağı ve gelişimi konusunda teori geliştirenler bile vardı. Sonraki asırlarda hem Akdeniz’in doğu yakasında hem de daha uzak doğu eyaletlerinde yaşayan kilise yazarları, doğu dinlerine çok daha canlı bir ilgi göstermişlerdir. Bununla birlikte, onların yaklaşımlarının artık büyük ölçüde polemik olarak görülmesi, polemik türü eserlerini yönelttikleri değişik dinlerle ilgili olarak bize verdikleri bilgilerin değerini gölgede bırakmamalıdır. Nitekim bu yazarların hasımlarından yaptıkları bol alıntılar, genellikle, o dönemde yaşayan ama artık yok olmuş bazı dinler hakkında doğrudan sahip olduğumuz yegâne bilgidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143664
http://hdl.handle.net/11452/16171
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2010 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_12.pdf451.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons