Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16016
Başlık: XVII. yüzyılda melâmî şeyhlerinden Sunullah Gaybî’nin bakışı ile tarîkat âdâbı
Diğer Başlıklar: One of the malâmati sheikhs of XVII.th century Sunullah Ghaybî’s opinions on manners of tarîqa
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tek, Abdurrezzak
Anahtar kelimeler: Sunullah Gaybî
Adâb
Bayramî-Melâmiliği
Sunullah Ghaybî
Manners
Bayramî-Malâmatiyya
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tek, A. (2009). "XVII. yüzyılda melâmî şeyhlerinden Sunullah Gaybî’nin bakışı ile tarîkat âdâbı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 209-224.
Özet: XII. Tasavvufî terbiyede önemli bir yer teşkil eden âdâb konusu, tarîkata girişin ardından manevî yolculuk sürecinde uyulması gereken kurallar, mürşid ve ihvâna karşı göz önünde bulundurulması istenen tavırları ifade etmiştir. Bu manada dervişlere yol gösteren tavsiyeler âdâb ve erkân başlığı altında ya müstakil risâleler halinde veya tasavvufa dair genel bilgiler veren eserlerin içinde bir bölüm olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde etkin bir rol oynayan Bayramî-Melâmîliği’nin temsilcilerinden Sunullah Gaybî’nin konuya bakışını ortaya koymak ve adâb açısından bu anlayış ile diğer tarikatlar arasındaki benzerliği veya farklılığı göstermektir.
Manners (âdâb), which occupied an important place in the sufi training, refers to the rules to conform during the spiritual journey, and the desired attitudes toward to sheikh and brethren. So, these guiding principals for dervishes are discussed under the heading “adâb” or “arkân/principles”, either as 210 detached treatise or in the books having the general information about tasawwuf. The aim of this study is to present the view of Sunullah Ghaybî, who was one of the representatives of Bayramî- Malâmatiyya playing an active role in the Ottoman period, on this issue, and to show the similarities and differences in terms of manners between that view and the other sufi orders’ ones.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143704
http://hdl.handle.net/11452/16016
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 18 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_1_10.pdf317.93 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons