Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1559
Title: Plantago holosteum Scop. (Plantaginaceae) türünün element içerigi
Other Titles: Element contents of Plantago holosteum Scop. (Plantaginaceae) species
Authors: Güleryüz, Gürcan
Kiazolu, Hawa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Plantago holosteum
Wolfram Maden İşletmesi
Uludağ
Element içeriği
Tungsten Mine Work
Element content
Issue Date: 4-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kiazolu, H. (2016). Plantago holosteum Scop. (Plantaginaceae) türünün element içerigi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Uludağ'da yer alan terk edilmiş Etibank Wolfram Maden işletmesi çevresinde yürütülmüştür. Uludağ, mitolojide "Olympus Bithynicus" olarak bilinmekte ve kuzeybatı Anadolu'nun en yüksek zirvelerindendir. Bu bölgede madencilik aktivitesi 1969 yılında başlatılmış ve yaklaşık 20 yıl kadar sürdürülmüştür. Bu araştırmada terk edilmiş wolfram madeni çevresindeki P. holosteum türünün element (W, Mo, Zn, Fe, Cu, Cd, Mn, Pb, Cr, Co, B and Bi) kompozisyonu değerlendirilmiştir. Toprak ve bitki örneklemesi için maden çevresinden üç örnek alan seçilmiştir Maden çevresinden yaklaşık 500 m uzaktaki iki örnek alan kirlenmemiş alanlar olarak düşünülmüştür. Diğer alan atık uzaklaştırma havuzundan seçilmiş ve kirletilmiş alan olduğu kabul edilmiştir. Toprak ve bitki örneklerinin farklı organlarında (kökler, yapraklar ve çiçekler) element içeriklerini belirlemek için ICP-MS ile analiz edilmiştir. Bitkinin köklerine, yapraklarına ve çiçeklerine borosilikatlı cam kaplarda 5 mL HNO3 ve 3 mL H2O2 eklenerek klasik açık yaş yakma prosedürü uygulanmıştır. Topraklar için Kjeldahl yakma yöntemi kullanılmıştır. Atık uzaklaştırma havuzunun toprak örneklerindeki W, Zn, Fe, Cu, Cd, Mn, Pb, B ve Bi içeriklerinin kirletilmemiş alanlarla karşılaştırıldığında çok yüksek olduğu saptanmıştır. Madencilik aktivitesiyle P. holosteum türünün element içeriğinin artış gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonuçları, P. holosteum türünün W, Mn, Cu, Cd, B ve Zn için biyoakümülatör olarak dikkate alınabilir olduğunu ve bu elementler için indikator olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
The study was carried out around the abandoned Etibank Tungsten Mine Work at Uludağ Mountain in Turkey. Uludağ Mountain is known as "Olympus Bithynicus" in mythology and is one of the highest peaks of the far north-west part of Anatolia. Mining activity in this area started in 1969 and continued for approximately 20 years. This study evaluates the elemental (W, Mo, Zn, Fe, Cu, Cd, Mn, Pb, Cr, Co, B and Bi) content of P. holosteum around the abandoned tungsten mine. Three sample sites were selected around the mine for soil and plant sampling. Two sites approximately 500 m from the mine were assumed to be unpolluted sites. The other site was selected from a waste removal pool (WRP) and was assumed to be a polluted site. The soil and different organs (roots, leaves and flowers) of plant samples were analyzed by ICP-MS to determine the elemental contents. The classic open wet digestion procedure was applied to the samples with 5 mL HNO3 and 3 mL H2O2 in a borosilicate glass vessel for the roots, leaves and the flowers of the plants. Kjeldahl digestion was used for the soil samples. The W, Zn, Fe, Cu, Cd, Mn, Pb, B and Bi contents were found to be higher in the soil samples from the waste removal pools compared with the samples from the unpolluted sites. The elemental composition of P. holosteum generally increased by the activity of the tungsten mine. The results indicated that P. holosteum may be considered a bioaccumulator species for W, Mn, Cu, Cd, B and Zn can be used as a bioindicator for these elements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1559
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455513.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons