Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14282
Title: Yahudi-Hıristiyan ilişkileri tarihi ve Anti-Semitizm-Oryantalizm ilişkisi
Other Titles: The history of Jewish-Christian relations, Anti-Semitism and Orientalism
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Şenay, Bülent
Keywords: Yahudiler
Latin Katolik Hıristiyanları
Sebep-sonuç
Anti-Semitizm
Jewish
Latin Catholic Christian
Anti-Semitism
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenay, B. (2002). "Yahudi-Hıristiyan ilişkileri tarihi ve Anti-Semitizm-Oryantalizm ilişkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(2), 117-146.
Abstract: Bu makâlede, Yahudiler ve Latin Katolik Hıristiyanları arasındaki ilişkileri şekillendiren Anti-Semitizmin Oryantalizm ile doğrudan ‘sebepsonuç’ ilişkisi olduğuna dikkat çekilmektedir. Anti-Semitizmin Batı’da artışı ve devamında da Latin Katolik Hıristiyanlığının anti-İslamizminin etkisi kayda değer bir husustur. Makâle, Edward Said’in ‘Orientalism’ adlı eserindeki ‘antisemitizm’ ile ilgili değerlendirmelerinden hareketle, YahudiHıristiyan ilişkileri tarihine bakmakta ve Yahudi-Hıristiyan kaynaklarına göre antisemitizmin kökenlerini incelerken , anti-Semitizmin Batı Hıristiyan tarihinde bilinen sebepler yanında anti-İslamizmden de kaynaklandığı, dolayısıyla Oryantalizmi şekillendirmiş olduğuna işaret etmektedir. Bunun temelinde Latin Katolik dünyasında yaygın bir şekilde ortaçağların başlangıcından 19. y.y.’a kadar müslümanlarla yahudilerin ‘İsa’nın krallığına karşı işbirliği yapan müttefikler olarak’ görülmüş olması yatmaktadır. Makâleye göre, Oryantalizm, Avrupa-merkezci (Eurocentric) tarih yazımına, anti-Semitizme ve bir o kadar da ‘anti-İslamizm’e dayanır. Yine bu bağlamda, makâlede, Oryantalistlerin, İslâmî kaynaklara, Oryantalist literatürde kendisini gösteren Hıristiyan Kitab-ı Mukaddes Yorum (Biblical Hermeneutics) geleneği ve Tarih Felsefesi alanındaki ‘tarihselcilik’ (historicism) yaklaşımını uygulamış oldukları hatırlatılmaktadır. Bunun arkasında gerek popüler kültür, gerekse akademik ya da sanat çalışmaları düzeyinde uzun bir tarihe yayılan anti-İslamizmin izlerini bulmak mümkündür.
This article looks at the history of Jewsih-Christian relations in terms of how the emergence of anti-Semitism within the Latin Catholic Christian world can also be linked to the existence of a strong anti-Islamism in the Western Christian world throughout the middle ages up until the nineteenth century. The roots of this anti-Islamism can be traced back to the popular belief among the Christians that ‘Jews and Muslims were allies with each other against the Kingdom of Christ’ as they both were ‘Semites’. Both popular and academic as well as art culture reflect the ‘anti-Semitism and anti-Islamism’. The 18th and 19th century Orientalism seems to have borrowed this anti-Semitism and anti-Islamism as subtle attitudes in dealing with the Biblical and Islamic sources. The orientalist arguments on Islamic history, the Qur´an, the Sunnah and Muslim societies can be taken as examples of anti-Semitic representations of the so-called exotic Middle Eastern religion and culture, namely Islam.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143929
http://hdl.handle.net/11452/14282
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2002 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_7.pdf489.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons