Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1407
Title: AR-GE'ye dayalı inovasyonun katma değere etkisi
Other Titles: The effect of R&D based innovation on the value-add
Authors: Ulcay, Yusuf
Girgin, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İnovasyon
AR-GE
Katma değer
İnovasyon sistemleri
İnovasyon ölçümü
Innovation
R&D
Value-add
Innovation systems
Measuring innovation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Girgin, A. (2014). AR-GE'ye dayalı inovasyonun katma değere etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Oluşturulan katma değerin artırılmasında AR-GE ye dayalı inovasyon önemli bir yer tutar. Katma değerin belli bir seviyede kalması veya arttırılması, yapılan inovasyonların belirli bir program dahilinde ve sürekli olmasıyla mümkündür. Bir firmanın oluşturduğu katma değerin arttırılması, ürettiği ürün, hizmetlerin daha değerli kılınması, ilk bakışta mikro düzeyde incelenecek bir konu gibi gözükse de aslında ulusal inovasyon sistemiyle son bulan bir zincirin ilk halkasıdır; bu sebeple inovasyon küresel düzeyde incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu çalışmada inovasyon kavramı ve inovasyon ölçümü metodları ayrıntılı bir şekilde incelendi. Farklı kurumların yayınladığı ülkelerin inovasyon endeksleri ve inovasyon verilerinden yola çıkılarak; bir firmadaki inovasyon faaliyetlerini ölçmeye yönelik model oluşturuldu. Oluşturulan bu model Türkiye'de faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinden alınan verilere uygulandı. Bulunan değer Türkiye inovasyon endeks değeri ile karşılaştırıldı. Böylece, firmanın inovasyon performansı objektif bir şekilde ölçüldü. Firmanın inovasyon endeksi Türkiye'nin inovasyon endeksinden düşük çıkmıştır. Çalışmaların yapıldığı firma, Türkiye'deki birçok tekstil firmasını temsil edebilecek durumda olduğundan, Türkiye'de tekstil sektörünün yeterince desteklenmediği, tekstildeki AR-GE faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılmadığı yargısına varılabilir. Modelin firmaların, kurumların ve bölgelerin, inovasyon performanslarının ölçülmesinde, karşılaştırılmasında geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde kullanılması öngörülmektedir.
In order to improve value-add in a firm, R&D-based innovation has an important role. Keeping and/or increasing certain level of innovation can be possible along with a continuous innovation programme in the company. At first glance, improving value-add seems as an issue that can be analysed at micro level. Actually it is the first link of the chain which ends with national innovation system. Therefore, innovation must be taken into account for all value-add studies and evaluated on a global level. In this study, the concept of innovation and innovation measurement methods were examined particularly. The model was designed to measure the model firm's innovation activities by using innovation index values and innovation data published by diferrent institutions. The model was applied to a model textile firm which is active in Turkey. The value found from the model was compared with Turkey's innovation index. Thus, the firm's innovation performance was measured in an objective way. The firm's innovation index was much lower than Turkey's innovation index. The data taken from the textile company present the most of textile firms in Turkey. One can indicates that textile sector in Turkey doesn't engage enough to R&D activities and doesn't use enough resources to increase value-add in their products. The model can be used for measuring or comparing innovation performance and having strategies for the future in companies, institutions and regions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1407
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426026.pdf5.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons