Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14023
Title: Arap dilinde ilk siga meselesi
Other Titles: The first form of the roots in the Arabic language
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Bulut, Ahmet
Keywords: Lafız
Medlûl
Aslî harf
Ziyâde harf
Arapça
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, A. (1998). "Arap dilinde ilk siga meselesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 709-735.
Abstract: This article is dealt with the first form of the roots in the Arabic Language.
Konu, şu plan dahilinde işlenmeye çalışılmıştır: Giriş, Lafız ve medlûl arasındaki bağ, Lafzı oluşturan seslerin durumu, Sesin mânâ değeri, Aslî harf olarak ses, Ziyâde harfler, Kelimelerin oluşmasında harekelerin rolü, Yarı sesliler, Lafızların tek harfliliği, Sunâ’iyyetu’Lelfâz ve Sulâsiyye’ye geçiş, Üçüncü harfin tamamlayıcı olması, Sunâ’î aslı Sulâsiyye çevirecek harfin nereye geleceği konusu, Sunâ’îye eklelenen harfin mânâya nasıl tesir ettiği konusu, Günümüzdeki sunâ’î kelimelere örnekler, Aslen sunâ’î kelimeleri sulâsîye benzetme olayı, Sulâsiyyetu’l-elfâz, Rubâ‘î yapılan lafızların durumu, Humâsîler, Sudâsîler, Arapçanm diğer dillerle kök ortaklıkları.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144093
http://hdl.handle.net/11452/14023
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_48.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons