Arama


Yeni bir arama başlat
Filitreleri ekleyin:

Arama sonuçlarını daraltmak için filtreleri kullanın.


Sonuçlar 1-10 den 9183.
Bulunan Öğeler:
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2019-07-26Muḥammed Bin Ḥüseyin Er-Revanî’nin Ḥilyetü’l-Müluk adlı eseri (İnceleme-metin-dizin)Şahin, Hatice; Aydın, Erdal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
2005Türk vergi hukukunda vergi ziyaı suçuŞenyüz, Doğan; Yüksel, Akif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2012Kardiyopulmoner baypas ile koroner arter cerrahisi hastalarında pre ve postoperatif BNP seviyeleri ile postoperatif atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı arasındakı ilişkinin değerlendirilmesiSığnak, Işık Şenkaya; Gayıbov, Musa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2006İn vitro hipoksik ve hiperozmotik koşullarda matriks metalloproteinaz aktivitelerinin et ve yumurta tipi tavuklarda incelenmesiKahraman, M. Müfit; Akkoç, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
2018-01-08Farklı lokalitelerden toplanan liken türlerinde klorofil içeriği ve anatomik özelliklerin incelenmesiÖztürk, Şule; Karakaş, Vesile Ebru; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2005-01-1012-13 yaş grubu yüzücülerin anaerobik, aerobik kapasitelerinin incelenmesi ve oksidan ve antioksidan dengenin değerlendirilmesiKuter, Füsun Öztürk; Şahin, Şenay; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1997-10-05Bazı konfeksiyon mamüllerinde kaliteyi etkileyebilecek hata ve hasarlar üzerinde bir incelemeAltınbaş, Emir Tekin; Altındiş, Necla; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
1997Avrupa Birliği ve Türkiye'de bankacılıkParasız, M. İlker; Akyapak, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
2015-06Isıl konfora ışınım etkisinin deneysel ve teorik incelenmesiYiğit, Abdulvahap; Arslanoğlu, Nurullah; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2006Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri: Bursa ilköğretim okulları örneğiÇiçek, Sebahattin; Çetin, Fehmi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.