Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12027
Title: Kumaş yapısal parametreleri ile reflektans değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi
Other Titles: Review of the relations between fabric constructional parameters and fabric reflectances
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Akgün, Mine
Alpay, Halil Rifat
Becerir, Behçet
Keywords: Reflektans
Kumaş yapısal parametreleri
Percent reflectance
Fabric constructional parameters
Issue Date: 10-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, M. vd. (2012). "Kumaş yapısal parametreleri ile reflektans değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(1), 93-106.
Abstract: Işık malzeme yüzeyi ile temas ettiğinde bir kısmı yüzeyden yansır ve bir kısmı da yüzey tarafından absorbe edilir. Işık yansıması tekstil malzemesinin yüzeyine bağlıdır ve rengin ışıklılığını ve doygunluğunu etkiler. Kumaşın renk algısını kumaş yapısını oluşturan ipliklerin renk ve reflektans (yansıma) özellikleri etkiler. Dokuma kumaşların renk ve reflektans değerlerine bağlı olarak algılanması kumaşı oluşturan ipliklerin kimyasal (hammadde), fiziksel (numara, büküm, eğirme işlemi, filament sayısı) kompozisyonuna ve konumlanmasına (iplik sıklığı, örgü vb.) bağlıdır. Kumaş yapısal parametrelerinde yapılan değişikliklerin kumaş reflektans değerlerini hangi yönde etkileyeceğinin bilinmesi kumaşlardan istenen reflektans değerlerinin elde edilebilmesini sağlayacak kumaş yapısal parametrelerinin tasarım aşamasında belirlenebilmesini sağlayacaktır.
When light falls on the surface of an object, some part of the incident light is absorbed and the remaining is reflected which is detected as colour. The composition of the reflected part of the incident light depends on the properties of the surface and detected in terms of lightness and saturation. The perception of the colour of fabric surfaces are affected by constructional properties including the properties of fibres (origin), yarns (spinning process, count, yarn twist, number of filaments) and fabrics (yarn density, weave pattern, etc.). Assessment of the effects of constructional properties on the reflectance properties of fabric surfaces will allow obtaining the required reflectances of proposed fabric construction in the stage of design.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202656
http://hdl.handle.net/11452/12027
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_8.pdf305.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons