Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11916
Title: Elektrik motoru ile tahrik edilen dört-çubuk mekanizmasının kayan kip hız kontrolü
Other Titles: Sliding mode speed control of an electric motor driven four-bar linkage mechanism
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Şefkat, Gürsel
Telli, Sevda
Keywords: Kayan kip kontrol metodu
Hız kontrolü
Düzgünsüzlük
Dört-çubuk mekanizması
Sliding mode control
Speed control
Speed fluctuation
Four-bar linkage mechanism
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şefkat, G. ve Telli S. (2008). "Elektrik motoru ile tahrik edilen dört-çubuk mekanizmasının kayan kip hız kontrolü". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 15-26.
Abstract: Bu çalışmada bir elektrik motoru tarafından tahrik edilen dört-çubuk mekanizmasının hız kontrolü ele alınmıştır. Öncelikle motor-mekanizma sisteminin bütün olarak matematiksel modeli oluşturulup hareket denklemleri çıkartılmış ve bu denklemler nümerik olarak çözülmüştür. Daha sonra sistemin hız kontrolü, Kayan Kip Kontrol (KKK) tekniği kullanılarak yapılmış ve sonuçlar PID kontrol ve bulanık mantık kontrol metotları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, kayan kip kontrol metodunun hızdaki düzgünsüzlük, maksimum aşma, kalıcı durum hatası ve ortalama hız bakımından diğer her iki kontrol metodundan da daha iyi bir performans gösterdiği görülmüştür.
In this study, the speed control of a four-bar linkage mechanism driven by an electric motor is considered. Firstly, a complete mathematical model for the motor-mechanism system is developed and the motion equations of the system are obtained and then these equations are solved numerically. Secondly, the speed control of the system is carried out by using Sliding Mode Control (SMC) method and the results obtained from simulation are compared with those of PID control and fuzzy logic control. Numerical simulations show that, the sliding mode control method has much better performance in the speed fluctuation, the percent overshoot, the steady-state error, and the average speed than the other control methods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202745
http://hdl.handle.net/11452/11916
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_2.pdf210.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons