Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11914
Title: Otomobillerde ısıtma sürecinde sürücünün fizyolojik tepkilerinin dinamik olarak modellenmesi
Other Titles: Dynamic modelling of driver physiological reactions during heating periods of an automobile
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Akyol, Ş. Melih
Kılıç, Muhsin
Keywords: Isıl konfor
Otomobil
Modelleme
Thermal comfort
Automobile
Modelling
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, Ş. M. ve Kılıç, M. (2008). "Otomobillerde ısıtma sürecinde sürücünün fizyolojik tepkilerinin dinamik olarak modellenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 143-159.
Abstract: Bu çalışmada otomobillerin ısıtma sürecinde iç ortam şartlarında meydana gelen olası değişiklerde sürücünün verdiği fizyolojik tepkilerin dinamik olarak izlenebileceği model Matlab-Simulink programında hazırlanmıştır. Simülasyonda, otomobil kabini içerisindeki sıcaklık, hız ve bağıl nem gibi ısıl konfor parametrelerinin düzenli bir dağılıma sahip olmadığı dikkate alınarak vücut üzerinde yerel konfor parametrelerini incelemek için insan vücudu 15 alt bölmeli olarak tasarlanmıştır. Model literatürde bulunan çalışmalar ile doğrulanmıştır. Hazırlanan simülasyon modelinde yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen ölçüm değerleri kullanılmıştır.
In this study a Matlab-Simulink model of a human body is constituted for observing human thermal comfort and physiological reactions with the changing inside thermal parametres in heating period of an automobile. In the simulation the human body separated to 15 segment to predict local comfort in non-uniform environmental conditions like temperature, velocity and relative humidity. The model was justified with the obtained experimental data. The data used in the model were taken from the experimental measurements.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202768
http://hdl.handle.net/11452/11914
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_12.pdf382.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons