Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11912
Title: Otomobil ön tampon çarpışma analizi ve optimizasyonu
Other Titles: Crash analysis of vehicle front bumper and its optimization
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Öztürk, İsmail
Kaya, Necmettin
Keywords: Tampon
Darbe emici
Çarpışma analizi
Bumper
Crash box
Crash analysis
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, İ. ve Kaya, N. (2008). "Otomobil ön tampon çarpışma analizi ve optimizasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 119-127.
Abstract: Bu makalede, %40 ofsetli çarpışmaya maruz kalan otomobil ön tampon ve darbe emici sisteminin enerji absorbsiyonu incelenmiştir. Bu amaçla lineer olmayan sonlu elemanlar modeli oluşturulmuş ve Ls-Dyna yazılımı ile çözülmüştür. Deney tasarımı metodu ile yaklaşık tasarım fonksiyonları oluşturulmuş ve toplam ağırlığın minimizasyonu için boyut optimizasyon problemi tanımlanmıştır. Optimizasyon problemi Matlab yardımı ile çözülerek %40 ofsetli çarpışma durumu için optimum sac kalınlığı bulunmuştur. Bu çalışma ile ayrıca darbe emici üzerinde oluşturulan katlanma başlatıcı geometrilerin toplam enerji absorbsiyonuna etkisinin oldukça az olmasına karşı, çarpma başlangıcındaki maksimum tepki kuvvetlerini önemli ölçüde düşürdüğü gözlenmiştir.
The objective of this paper is to investigate the crash energy absorbtion of bumper-crash box system subjected to 40% offset impact loading. Nonlinear finite element model was created and impact test was simulated using Ls-Dyna software. Design of experiment method is used to construct approximated design functions then size optimization technique is defined to solve the problem of minimization of the total weight. Matlab was used to solve the size optimization problem and optimum sheet thickness value was determined for the impact condition of 40% offset. The study also has shown that crushing initiator geometry on the crash box significantly decrease the maximum initial reaction force but its effect on energy absorbing capacity was relatively small.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202766
http://hdl.handle.net/11452/11912
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_10.pdf641.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons