Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1176
Title: Bursa ve çevresinde yayılışı olan Taraxacum F.H. Wigg. (Asteraceae) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar
Other Titles: Taxonomically researches on Taraxacum F.H. Wigg. (Asteraceae) species distributed in and around Bursa
Authors: Kuşaksız, Gül
Abdullayeva, Narmin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Taraxacum
Asteraceae
Taksonomi
Türkiye florası
Bursa
Asteraceae
Taxonomy
Flora of Turkey
Issue Date: 22-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Abdullayeva, N. (2018). Bursa ve çevresinde yayılışı olan Taraxacum F.H. Wigg. (Asteraceae) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ve çevresinde yayılış gösteren Taraxacum F.H. Wıgg. (Asteraceae) türlerinin morfolojik, anatomik ve palinolojik özellikleri araştırılmıştır. Bursa ve çevresinde 3'ü endemik olmak üzere 7 Taraxacum türü yayılış göstermektedir. Bu taksonlar; Taraxacum turcicum Soest, T. pseudobrachyglossum Soest, T. serotinum Poir., T. minimum Heldr. ex Nyman, T. hyberniforme Soest, T. aznavourii Soest, T. buttleri Soest türleridir. Çalışmanın morfoloji bölümünde taksonların gövde, yaprak, çiçek, meyve özellikleri belirlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve deskripsiyonları hazırlanmıştır. Anatomik çalışmalarda gövde enine, yaprak enine ve yüzeysel kesitler alınarak anatomik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca kesitlerin fotoğrafları çekilerek çalışmaya eklenmiştir. Yapılan palinolojik çalışmalarda, polenler orta büyüklükte, monad, polen tipi trizonokolporattır. T. turcicum, T. pseudobrachyglossum, T. minimum, T. aznavourii ve T. buttleri türlerinin polen şekli prolat-sferoidal, T. serotinum ve T. hyberniforme türlerinin polen şekli prolat-sferoidal, oblat-sferoidal olarak saptanmıştır. Türlerin polen ornamentasyonu echinatae olduğu tespit edilmiştir. Polenlerin ışık mikroskobunda fotoğrafları çekilerek çalışmaya ilave edilmiştir.
In this study, morphological, anatomical and palynological features Taraxacum F.H. Wıgg. (Asteraceae) species which have a widespread in and around Bursa. There are 7 Taraxacum species, 3 species of which are endemic. These taxa; Taraxacum turcicum Soest, T. pseudobrachyglossum Soest, T. serotinum Poir., T. minimum Heldr. ex Nyman, T. hyberniforme Soest, T. aznavourii Soest, T. buttleri Soest. In the morphology section of the study, stem, leaf, flower and fruit characteristics of the taxa were determined, photographs were taken and their descriptions were prepared. In anatomical studies, anatomical features of stem and leaf cross and surface sections were determined. In addition, photographs of the sections were added to the study. In the palynological studies, pollen is a medium size, monad, pollen type trizonocolporate. The pollen shape of T. turcicum, T. pseudobrachyglossum, T. minimum, T. aznavourii and T. buttleri prolate-spheroidal, T. serotinum and T. hyberniforme pollen shape of prolat-spheroidal, oblat-spheroidal. The polen ornamentation of these species was determined to be echinate. The pollen was photographed in the light microscope and ıllustrated to the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1176
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528776.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons