Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11713
Title: Tarımda bilgi yönetim sistemleri ve TARBİL
Other Titles: Information management system in agriculture and TARBIL
Authors: Gürbüz, İ. Bülent
Bayar, Fikret
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0002-1729-2439
0000-0001-5340-3725
Keywords: Bilgi
Information
Bilgi yönetimi
Tarım
Tarımsal izleme ve bilgi sistemi
TARBİL
Knowledge management
Agriculture
Agricultural monitoring and information system
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayar, F. (2019). Tarımda bilgi yönetim sistemleri ve TARBİL. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerinin bilgi yönetimi ve Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) hakkında görüşleri tespit edilerek, tarımda bilgi yönetimi sistemlerinin etkinliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Hazırlanmış olan anket formu ile katılımcıların internet kullanma alışkanlıkları, bilgiye erişim şekilleri ve çalışma hayatlarında aktif olarak kullandıkları Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemini (TARBİL) değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olarak görev yapan katılımcıların bilgiye erişim tercihlerini belirlemeye yönelik sorulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bilgiye erişim için öncelikli olarak interneti tercih ettikleri belirlenmiştir. Tarım sektöründen elde edilen verilerin dijital ortama aktarılması ile oluşan tarım bilgi sistemlerinin, katılımcıların meslek hayatlarına katkılarını ölçmeye yönelik sorulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, tarım bilgi sistemlerinin tarım sektörünü olumlu yönde etkilediği ve sektör için vazgeçilmez bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır.
In this research, the opinions of agricultural engineers, agricultural technicians in Bursa Provincial Directorate of Agriculture and Forestry were evaluated. Tarbil and the effectiveness of information management systems in agriculture have been determined. Internet usage habits, forms of access to information, and actively used program of Tarbil Which is daily used by the participants were determined. By the results obtained from the questions to determine the access preferences of the information, priority has been identified as their preferred internet. Agricultural information systems formed by transferring the data obtained from agriculture sector to a digital platform, by the results obtained from the questions to measure the contribution of the participants to their professional lives, It is revealed that agricultural information systems have a positive impact on the agricultural sector and are indispensable for the sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11713
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
596302.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons