Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11653
Başlık: Böbrek hastalıklarının endokrin sisteme etkisi
Diğer Başlıklar: Effects of kidney diseases on endocrine system
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Anahtar kelimeler: Böbrek yetmezliği
Kronik böbrek yetersizliği
KBY
PTH
Kidney diseases
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tarım, Ö. (2006). "Böbrek hastalıklarının endokrin sisteme etkisi". Güncel Pediatri, 4(3), 72-74.
Özet: Kronik böbrek yetersizliğine (KBY) bağlı endokrin işlev değişiklikleri üç mekanizma ile gerçekleşebilir: artmış hormon konsantrasyonu, azalmış hormon konsantrasyonu ve azalmış doku cevabı. Serum hormon konsantrasyonunun artması ya salgılanma hızının artması [paratiroid hormon (PTH), aldosterone] ya da biyolojik etkisi olmayan peptidlerin birikmesi (glukagon, PTH, kalsitonin, prolaktin) sonucunda gelişebilir. Hormon konsantrasyonlarının azalması ise ya böbrekten salgılanma hızının azalması (1,25- dihidroksivitamin-D3, renin, eritropoetin) ya da diğer endokrin organlardan salgılanmasının azalması (testosteron, estrojen, progesteron) nedeniyle karşımıza çıkar. Hormon direnci, insulin, glukagon, PTH, 1,25- dihidroksivitamin- D3 ve eritropoetin için saptandığı gibi KBY'nin bir özelliği olarak görülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909967
http://hdl.handle.net/11452/11653
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_3_3.PDF55.33 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons