Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11643
Title: Dairesel hidrostatik eksenel kaymalı yataklarda çoklu kriter tabanlı tasarım optimizasyon çalışmaları
Other Titles: Optimization studies according to multi-criteria based design in circular thrust bearings
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Solmaz, Erol
Babalık, Fatih C.
Öztürk, Ferruh
Keywords: Hidrostatik yatak
Çoklu kriter optimizasyon uygulamaları
Bilgisayar destekli optimizasyon
Hydrostatic bearings
Multicriteria-optimization
Computer-aided optimisation
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, E. vd. (2002). "Dairesel hidrostatik eksenel kaymalı yataklarda çoklu kriter tabanlı tasarım optimizasyon çalışmaları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 57-70.
Abstract: Bu araştırmada, dairesel hidrostatik yataklarda, yatak için gerekli olan toplam gücün ve yatakta meydana gelen sıcaklık artışının minimum değerlerde kalması için tek ve çok kriterli eniyileme çalışmaları yapılmıştır. Önerilen yaklaşımın etkinliği, tek ve çok kriterli çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile verilmiştir. Elde edilen sonuçlar temelinde, hidrostatik yatak tasarımlarında çoklu kriterin tercih edilmesi önerilmiştir. Örnek bir uygulama çalışması ile önerilen yaklaşımın etkinliği gösterilmiştir.
In this research, single and multiple-criterion optimisation approaches were carried out to determine the circular hydrostatic journal bearing design parameters for the minimisation of total power requirement and for the minimisation of the temperature rise of the oil, so that the total performance of the system is optimal. The efficiency of proposed approach is verified comparing the results of single criteria optimization with multicriteria optimisation. In this paper, computer-aided design optimization approach for hydrostatic bearings is proposed as an efficient method compared to single criteria optimisation. Sample results are presented to verify the proposed approach. Key Words: Hydrostatic bearings, Multicriteria-optimization, Computer-aided optimisation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202896
http://hdl.handle.net/11452/11643
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_8.pdf346.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons