Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11181
Title: Yenidoğanda intraoral kitlenin nadir bir sebebi: Konjenital epulis
Other Titles: A rare cause of the intraoral mass in a newborn infant: Congenital epulis
Authors: Baştuğ, Osman
Öztürk, Mehmet Adnan
Halis, Hülya
Memur, Şeyma
Korkmaz, Levent
Kurtoğlu, Selim
Akgün, Hülya
Keywords: Konjenital epulis
Granüler hücreli tümör
İnfant
Congenital epulis
Granular cell tumor
Infant
Issue Date: 3-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baştuğ, O. vd. (2016). "Yenidoğanda intraoral kitlenin nadir bir sebebi: Konjenital epulis". Güncel Pediatri, 14(3), 147-150.
Abstract: Konjenital epulis, yenidoğanın granüler hücreli tümörü veya Neumann’s tümörü olarak da bilinen, yenidoğanın çenesinde görülen nadir konjenital bir tümördür. 10:1 oranında kızlarda daha sık görülür. Lezyon benign karakterdedir. Rekürrens veya metastaz rapor edilmemiştir. Olgumuzda konjenital epulis maksillar alveolar çıkıntının kesici diş bölgesinde yer almıştır. Prenatal takiplerinde problem olmayan ancak doğumda ağız içerisinde kitle sebebiyle başvuran hastada nadir görülen konjenital epulis tanısı konuldu. Lezyon beslenmeye engel olduğu için genel anestezi altında çıkarıldı. İntraoperatif ve postoperatif takiplerinde problem yaşanmadı. Takip eden üç ayda rekürrens görülmedi.
Congenital epulis, also known as granular cell tumor of the newborn or Neumann’s tumor, is a rare congenital tumor affecting the gingival mucosa of neonates. It occurs more often in female population with the ratio of 10:1. These lesions behave in a benign manner. No recurrence or metastasis have been reported. The present case had congenital epulis in the incisor region of maxillary alveolar ridge. The patient had no problem at prenatal follow-up, but applied to the clinic with a mass in the mouth at birth and diagnosed as with congenital epulis. Since this lesion interferes with nourishment, it was excised under general anaesthesia. There was no problem at intraoperative and postoperative course. No recurrence was seen in the following 3 months.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902863
http://hdl.handle.net/11452/11181
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_3_8.PDF338.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons