Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11068
Title: Fresh late şeftali (Prunus persica l.) çeşidinde bazı hasat sonrası uygulamaların muhafaza süresi ve ürün kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of some posthatvest treatments on storage period and fruit quality of peach (Prunus persica L.) cv. fresh late
Authors: Özer, M. Hakan
Bayar, Serap
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
0000-0003-3190-5796
0000-0001-6789-8247
Keywords: Şeftali
Peach
Hasat sonrası
Kalsiyum klorür
Polietilen
Postharvest
Calcium chloride
Polythene
Issue Date: 31-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayar, S. (2019). Fresh late şeftali (Prunus persica l.) çeşidinde bazı hasat sonrası uygulamaların muhafaza süresi ve ürün kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Fresh Late şeftali çeşidinde çeşitli hasat sonrası uygulamaların (%1,5 CaCl2, 20 μ PE ve %1,5 CaCl2 + 20 μ PE) meyve kalitesi ve depolama ömrü üzerine etkileri araştırılmıştır. şeftaliler CaCl2 çözeltisine daldırıldıktan ve PE ile ambalajlandıktan sonra 0±0,5°C ve %90±5 nispi nem içeren soğuk hava deposunda 90 gün süre ile depolanmışlardır. Meyveler 15 gün aralıklar ile çeşitli kalite parametreleri (ağırlık kaybı, SÇKM, TA, meyve eti sertliği, askorbik asit miktarı, pH, genel görünüm, tat) yönünden analiz edilmiĢlerdir. Ayrıca meyveler raf ömrünü belirlemek amacıyla, her analiz süresine ek olarak 3 gün boyunca 22±2°C ve %60-65 nispi nem bulunan oda koşullarında bekletilmişlerdir. Denemenin sonunda, MAP uygulamasının kontrole göre ağırlık kayıplarını önemli ölçüde azalttığı; SÇKM‟yi ve MES‟i daha iyi koruduğu belirlenmiştir. Ayrıca %1,5 CaCl2 uygulamasının askorbik asit miktarını kontrolden daha iyi koruduğu tespit edilmiştir.
In this study, it was investigated that effects on fruit quality and storage life of Fresh Late peach of various postharvest treatment (1,5% CaCl2, 20 μ PE ve 1,5% CaCl2 + 20 μ PE). The peaches were storaged in 0±0,5°C and %90±5 RH for 90 days after it was dipped in CaCl2 solution and packaging with 20 μ PE. The peaches were evaluated every 15 days in terms of various quality parameters (weight loss, TSS, TA, fruit firmness, ascorbic acid, pH, fruit appearance and fruit taste). Besides, the peaches were kept in shelf condition (22±2°C and 60-65% RH) for 3 days in addition to every analysis period. At the end of the experiment, it was determined that the packaging with 20 μ PE significantly reduced weight losses compared to the control and preserved TSS and fruit firmness. Also 1,5% CaCl2 treatment preserved ascorbic acid content more than the control.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11068
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604559.pdf5.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons