Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10998
Title: Yabancı ot kontrolünde kullanılan alev makinaları için gaz memeleri geliştirilmesi
Other Titles: The use of different gas injectors for developing flame cultivator torches
Authors: Arslan, Selçuk
Turaloğlu, Çağdaş
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yabancı ot kontrolü
Weed control
Isıl teknik
Alev makinesi
Thermal method
Flame cultivator
Gas nozzle
Dose
Issue Date: 16-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Turaloğlu, Ç. (2019). Yabancı ot kontrolünde kullanılan alev makinaları için gaz memeleri geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yabancı ot kontrolünde kullanılan alev makinelerinde kullanılabilecek ve ticari gaz memelerine göre daha uygun bir gaz memesi geliştirmektir. Bu amaçla, sekiz farklı meme tasarlanmış ve 1,0-3,0 bar aralığında basınç-debi karakteristikleri gravimetrik olarak belirlenmiştir. Üç delikli 1 mm çaplı memenin 1,5- 2,5 bar basınçlarda aralığında, yabancı ot mücadelesinde genellikle gerekli olan 40-130 kg ha-1 propan (LPG) dozlarını uygulayabileceği bulunmuştur. Bu meme tipi, düşük dozlar için gerekli ilerleme hızını azaltmış, yüksek dozlar için gerekli olanı ise yükseltmiştir. Böylece ticari gaz memesi için 2,0 bar basınçta gerekli olan 1,8-8,1 km h-1 aralığındaki hız sınırı 3,5-6,5 km h-1 aralığına çekilmiştir. Yüksek dozlarda gerekli olan ilerleme hızları biraz artırılmış olduğundan uygulamada özel imal edilen gaz memesi kullanılarak alev makinesinin alan iş başarısının artırılabileceği bulunmuştur. En düşük dozda ise ilerleme hızının düşürülmüş olması alan iş başarısını azaltacak olsa da yabancı otların aleve maruz kalma süresi %20 kadar artacağı için alev uygulamasının ısıl etkinliğini potansiyel olarak artıracaktır. Tip2, Tip4, Tip6, Tip7 ve Tip8 istenilen basınçlarda çalışmadığı için deneylere devam edilmemiştir. Tip3 ve Tip5 memeler, delik çapları küçük olduğu için traktöre bağlanacak bir alev makinesi için uygun bulunmamıştır. Sonuç olarak, yabancı ot mücadelesinde kullanılacak alev başlıkları için daha uygun bir ürün (Tip1) elde edilebilmiştir
The aim of this study was to develop a gas nozzle that can be used more appropriately in flame weeding compared to commercial gas nozzles. For this purpose, eight different types of nozzles were built, tested at gas pressures of 1,0-3,0 bar, and flowrate-pressure characteristics were determined using gravimetric method. Among the gas nozzles built, 3-hole 1 mm diameter nozzle was found to be appropriate to provide targeted LPG gas doses of 40-130 kg ha-1 at a pressure range of 1,5-2,5 bar. This nozzle decreased the high ground speeds for low gas doses that had to be applied using the commercial gas nozzle, and increased the low ground speeds for high gas doses. As a result, the required ground speed range of 1,8-8,1 km h-1 for the commercial nozzle was improved to 3,5-6,5 km h-1 at an operating gas pressure of 2,0 bar. Field capacity can be increased using the speciallybuilt nozzle since ground speeds were increased at high doses. Also, the exposure time of weeds to heat was increased about 20% at low doses, potentially increasing the flaming efficiency. Type2, Type4, Type6, Type7, and Type8 does not work at desired pressures, trials have not been continued. Due to small-hole diameters, Type3 and Type5 were not appropriate for tractor-mounted flame weeders. It was concluded that the result of the study to develop specially-built gas nozzle (Type1) as an alternative to commercial ones was positive.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10998
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cagdas_turaloglu.pdf.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons