Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10851
Title: Çocukluk çağında astım ve gıda alerjileri
Other Titles: Asthma and food allergies in childhood
Authors: Hocaoğlu, Arzu Babayiğit
Keywords: Gıda alerjisi
Astım
Çocukluk çağı
Prognoz
Food allergy
Asthma
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hocaoğlu, A. B. (2014). "Çocukluk çağında astım ve gıda alerjileri". Güncel Pediatri, 12(1), 26-30.
Abstract: Alerjik hastalıkların sıklığıson yıllarda tüm dünyada özellikle batılılaşmış gelişmiş ülkelerde artmaktadır. Gıda alerjisi genellikle çocukluk çağında alerjinin ilk ortaya çıkış şeklidir. Üç yaşın altında sıklığı %6-%8, genel pediatrik popülasyonda ise %2-%3 arasındadır. Astım ise, çocukluk çağının en sık rastlanan kronik akciğer hastalığıdır. Epidemiyolojik kanıtlar, gıda alerjisi ve astımın sıklıkla birlikte olabileceğini düşündürmekte, son çalışmalar ise bu iki hastalığın birlikteliğinin artmış morbiditelere neden olduğunu göstermektedir. Gıda alerjisi ve astımı olan çocuk hastalarda gıdalara bağlı ağır sistemik alerjik reaksiyonlara ve ağır astıma daha sık rastlanmaktadır. Gıda alerjisi ve astım varlığında artmış riskler konusunda bilinçli olma ve her iki hastalığın uygun tedavisi ile prognoz daha iyi olabilmektedir.
Allergic diseases have increased all over the world especially in westernized developed countries in the recent years. Food allergy is often the first manifestation of allergy in childhood. It occurs in 6% to 8% of the pediatric population younger than 3 years and 2% to 3% of the general pediatric population. Asthma is considered the most frequent chronic pulmonary disease in childhood. Epidemiological evidence suggests that food allergy and asthma coexist in many children, and recent studies demonstrate that having these conditions increases the risk for morbidity. Children with food allergies and asthma are more likely to have severe systemic allergic reactions to food and more likely to have severe asthma. Increased awareness of the risks of having both food allergy and asthma and optimal management of both diseases can lead to improved prognosis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903963
http://hdl.handle.net/11452/10851
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_5.PDF258.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons