Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10826
Title: Akut generalize ekzantematöz püstülozis
Other Titles: Acute generalized exanthematous pustulosis
Authors: Nacaroğlu, Hikmet Tekin
Can, Demet
Keywords: Akut generalize ekzantematöz püstüloz
İlaç hipersensitivitesi
Çocukluk çağı
Cute generalized exanthematous pustulosis
Drug hypersensitivity
Childhood
Issue Date: 14-Feb-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nacaroğlu, H. T. ve Can, D. (2013). "Akut generalize ekzantematöz püstülozis". Güncel Pediatri, 11(2), 77-80.
Abstract: Akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP), klinik olarak ani başlayan, ateşle birlikte tüm vücutta yaygın püstüler döküntü ile seyreden nadir bir dermatozdur. Vakaların %90’nında ilaç kullanım öyküsü mevcut olmakla birlikte etyopatogenezde nadiren viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ile civaya karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları da suçlanmaktadır. Klinik olarak eritemli zemin üzerinde, foliküler yerleşimli olmayan, çok sayıda steril püstülle karekterizedir. Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur, altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ile spontan iyileşme gözlenir. Bu makalede AGEP’in etiyolojik, klinik ve histopatolojik özellikleri gözden geçirilmiştir.
Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) is a rare cutaneous rash characterized by the abrupt onset of a widespread generalized pustular rash often accompanied by fever. In the etiopathogenesis, there is a history of drug use in 90% of the cases, and occasionally hypersensitivity reactions to mercury or viral and bacterial infections are accused. Nonfollicular eruptions on a erythematous surface spreading on a large scale are clinical features. There is no specific treatment when underlying cause cured spontaneous healing occures. AGEP’s etiology clinical and histopathologic characteristics are reviewed here.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904181
http://hdl.handle.net/11452/10826
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_6.PDF82.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons