Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1063
Başlık: Osmanlı Dönemi'nde Mat kazası (XIX. yüzyıl)
Diğer Başlıklar: Mat district in the Ottoman Period (XIX. century)
Yazarlar: Maydaer, Saadet
Sulaj, Ervis
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arnavutluk
Mat kazası
Osmanlılar
Belgeler
Albania
Mat district
Ottoman
Documents
Yayın Tarihi: 27-Tem-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sulaj, E. (2018). Osmanlı Dönemi'nde Mat kazası (XIX. yüzyıl). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: "Osmanlı Döneminde Mat Kazası (XIX. Yüzyıl)" adlı tez çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Mat Kazası'nın Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve İdari yapısı incelenmiştir. İkinci bölümde ise sosyal ve ekonomik yapısı, yerleşim ve nüfus, ekonomik, dinî, mimari ve kültürel boyutundan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Osmanlı döneminde Mat Kazası'ndan çıkmış olan devlet adamları ve din adamları araştırıp incelenmiştir. Mat Kazası, bugün Arnavutluk'un kuzey kısmında bulunmakta ve hala aynı ismini taşımaktadır. Tez söz konusu döneme ait birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olmaktadır.
"Mat District in the Ottoman Period (XIX Century)" the working of dissertation about the district of Mat in the time of Ottoman Empire is composed by entrie and three charpters. In the first charpter is analysed the distriction of Mat before and after the Ottoman and the administration. In the second charpter is mentioned about thr social and economic structure, allocation and population, economic, eccLesiastic, architerctural and cultural dimension. In the third charpter are analysed the people who work in the government and also the religion people. The distriction of Mat is situated in the northern of Albania and it has the same name. The working of this dissertation is prepared by using primary refrences of this period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1063
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
524341.pdf1.77 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons