Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10637
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüleryüz, Gürcan-
dc.contributor.authorKarabey, Erman-
dc.date.accessioned2020-05-11T08:18:11Z-
dc.date.available2020-05-11T08:18:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationKarabey, E. (2017). Hırsızlık olaylarında gözeneksiz yüzeylerde tespit edilen parmak izlerinin ortam koşullarına göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10637-
dc.description.abstractOlay yerindeki izler, olayların aydınlatılmasında önemli bir yere sahiptir.Parmak izlerinin belirlenmesini kontaminasyon, cinsiyet, iz bırakılan yüzey, iklim, çevre, meslek, hastalık ve psikolojik durum gibi faktörler etkilemektedir. Olay yerine yeni bırakılan izlerin tespitleri, olaydan çok daha sonra bulunan izlerin tespitinden daha kolay olmaktadır. Bu yüzden parmak izlerinin ne kadar süre olay yerinde kalacağı önemlidir. Bu tez çalışmasında, özellikle hırsızlık olaylarında sıklıkla karşılaşılan cam, plastik, metal, naylon gibi gözeneksiz yüzeyler üzerinde kalan parmak izlerindeki ayırt edici karakterlerin ortam koşulları (oda sıcaklığı, karanlık, ıslak-nemli, direk gün ışığı) ve zamana bağlı olarak ne kadar etkilenebileceği cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Çeşitli yüzeyler üzerinden alınan parmak izleri farklı ortam koşullarında depolanma koşullarına bağlı olarak 60 gün izlenmiştir. Cam, Metal, PVC ve Naylon yüzeyler üzerinde kalan izlerin belirginleştirilmesinde Super Glue, SPR, fiziksel yöntemler uygulanmıştır. PVC yüzey üzerindeki izlere Super Glue uygulamasından sonra floresans boyama yapılmıştır. Daha sonra izler fotoğraflanarak parmak izleri üzerindeki ayırt edici karakterler sayılmıştır.Sonuç olarak parmak izi üzerindeki ayırt edici karakterlerin tespitinde, çeşitli yüzey ve ortam koşullarına göre farklı sonuçlar alındığı görülmüştür. Materyallerin ortamlarda kalış süreleri uzadığında parmak izi üzerindeki ayırt edici karakterlerde azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Tüm yüzeyler için parmak izleri saklama ortamının en iyi karanlık ortam olduğu görülmüştür. Nemli- ıslak ortamların parmak izlerini saklama konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe traces at the crime scene have an important role in illuminating the events. The detecting of the fingerprints have been affected by factors such as contamination, gender, trace surface, climate, environment, occupation and disease and psychological condition of person.The detection of new traces left at the crime scene are easier, than the detections of traces found much later after the incident.For this reason, how long the fingerprints will stay at the crime scene is important.In this thesis study, it has been compared by sex how much time and environmental conditions can affect the distinguishing characteristics of the fingerprints on non-porous surfaces such as glass, plastic, metal, nylon which are frequently encountered in theft.Fingerprints, obtained from various surfaces were monitored for 60 days depending on storage conditions under different environmental conditions.Super Glue, SPR, physical methods have been applied to concretize the traces on glass, metal, PVC and nylon surfaces.Fluorescence staining were applied to the traces on the PVC surface after Super Glue application.Then by photographing the traces, the distinguishing characteristics of the fingerprints were counted.As a result, in detection of the distinguishing characters on the fingerprint, different results were obtained according to various surface and environmental conditions. It has been found that when the materials stayed longer in the crime scene, the distinguishing characters on the fingerprint diminished.It was found that the dark environment was the best storage medium for fingerprints while the west-moist medium was to be insufficient for all surface.en_US
dc.format.extentXII, 78 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectParmak izitr_TR
dc.subjectGözeneksiz yüzeylertr_TR
dc.subjectSuper glue (siyanoakrilat)tr_TR
dc.subjectSPR (küçük parça reaktifi)tr_TR
dc.subjectFloresans boyamatr_TR
dc.subjectOrtam koşullarıtr_TR
dc.subjectFingerprinten_US
dc.subjectNon- porous surfacesen_US
dc.subjectSuperGlue (cyanoacrylate)en_US
dc.subjectSPR(small particle reagent)en_US
dc.subjectFluorescence stainingen_US
dc.subjectMedium conditionsen_US
dc.titleHırsızlık olaylarında gözeneksiz yüzeylerde tespit edilen parmak izlerinin ortam koşullarına göre değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of fingerprints determined on non-porous surfaces according to the medium conditions in theften_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470593.pdf6.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons