Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10600
Title: Deleuze’ün felsefe kavrayışı
Other Titles: Deleuze’s conception of philosophy
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe Tarihi.
Küçükalp, Kasım
Keywords: Deleuze
Farklılık
Tekillik
Özdeşlik felsefesi
Temsil
İçkinlik düzlemi
Dikey düşünce
Ağaç biçimli düşünce
Aşkınlık
Oluş
Nietzsche
Difference
Singularity
Philosophy of identity
Representation
The Plane of immanence
Vertical thought
Tree-like thought
Transcendence
Becoming
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükalp, K. (2009). "Deleuze’ün felsefe kavrayışı". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 12, 131-145.
Abstract: Bu makalede çağdaş post-yapısalcı ve postmodern felsefelerde son derece önemli bir yere sahip olan Deleuze’ün farklılık felsefesini incelenmeye çalışılacağız. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Deleuze’ün klasik felsefe veya metafizik yaklaşım biçimlerini ne şekilde eleştirildiğinin anlaşılması son derece önemlidir. Deleuze göre, Batı düşünce geleneğinde hâkim olan felsefî yaklaşım, bir özdeşlik mantığı üzerine dayanmak suretiyle, farklılık ve tekilliği tahrip eden homojen bir ortama işaret eder. Öte yandan, Deleuze’ün kendi felsefesi, Aynı lehine farklılık ve tekilliği oradan kaldırmaya çalışan felsefî yaklaşımlara karşı mücadele veren bir farklılık felsefesi olarak görülebilir. Bundan dolayı biz de, öncelikli olarak Deleuze’ün özdeşlik anlayışı üzerine kurulu olan klasik varlık felsefelerine yönelik eleştirilerini ele alıp, daha sonra da Deleuze’ün fark felsefesini, Spinoza, Hume, Nietzsche ve Bergson felsefeleriyle bağlantılı bir biçimde ele almaya çalışacağız.
In this article, we will try to investigate Deleuze’s philosophy of difference that has a crucial place in the contemporary post-structuralist and postmodern philosophy. It is important to understand how Deleuze criticizes classical philosophy or metaphysical aproaches in order to realize this aim. According to Deleuze, depending up on a logic of identity, the dominant philosophical approach in Western philosophycal tradition points out a homogenous medium that destroys difference and singularity. On the other hand, Deleuze’s own philosophy can be seen as a philosophy of difference that strives against the philosophical approaches which try to eleminate difference and singularity for the sake of the Same. For this reason, firstly we will take up Deleuze’s critique of classical philosophy of Being that is established on the concept of identity. After that we will try to discuss Deleuze’s own philosophy of difference with reference to Spinoza, Hume, Nietzsche, and Bergson’s philosophy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10600
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Bahar Sayı 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_12.pdf164.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons