Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5316 to 5335 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-07-21Laboratuvar ölçekli biyodizel üretim tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve yabani zeytinden (Oleaoleaster) üretilecek biyodizelin yakıt özelliklerinin belirlenmesiAlibaş, Kamil; Arslan, Murat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
2010Lactobacillus rhamnosus kültürü ile probiyotik yoğurt üretimiÖzcan, Tülay; Canbulat, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2010Laktasyondaki ineklerde nonrezidüel H2O2'nin intrasisternal uygulamasının subklinik mastitiste sağaltıcı etkinliğiİntaş, Kamil Seyrek; Çalışkan, Çağlar; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
1997-01-03Laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarına niasin ve yağ eklemenin sütün bileşimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileriAk, İbrahim; Bölüktepe, Selçuk; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2009-06-05Laktik asit bakteri inokulantlarının mısır silajının fermantasyon ve aerobik stabilite özellikleri ile rumen ekolojisi üzerine etkileriFilya, İsmail; Sucu, Ekin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2019-09-21Laktik asit bakterilerinin antifungal etkisiKorukluoğlu, Mihriban; Küçükata, Yasemin Şefika; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-2316-1507; 0000-0003-3043-1904
2010Laktik asit fermentasyonunun elma şarabının (apple cider) organik asit içeriği üzerine etkisinin araştırılmasıGürbüz, Ozan; Çalışkan, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2014-08-29Lala Mustafa Paşa ve Kıbrıs'taki vakıflarıKarataş, Ali İhsan; Korkmazer, Sıddık; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
1998Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (inceleme-metin)Yurtsever, Murat; Şenel, Abit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
1997Lami`i Çelebi Şerh-i Dibace-i Gülistan (inceleme-metin)Atlansoy, Kadir; Öztahtalı, İbrahim İmran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
1994Lami`i Çelebi Veyse vü Ramin (giriş-metin)Ak, Coşkun; Kavukçu, Fatma Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2006Lamivudine dirençli kronik hepatit B'li hastalarda adefovir dipivoksilin etkinliğiGürel, Selim; Kaya, Tezcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2008Laparatomilerde operasyon öncesi uygulanan 1 gram intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkileriŞahin, Şükran; Arıcı, Semih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2012Laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda lornoksikam ile lornoksikam-gabapentin kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Orhan, Gültekin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2012Laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda, deksketoprofen trometamol ile deksketoprofen trometamol-gabapentin kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıÖzcan, Berin; Türkcan, Suat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2013Laparoskopik kolesistektomilerde intraoperatif tek doz intravenöz deksketoprofen trometamol ve diklofenak sodyum uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılmasıKaya, F. Nur; Anıl, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018Laparoskopik nefrektomide ağrı kontrolünde transvers abdominis plane (Tap) blok etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesiYavaşçaoğlu, Belgin; Altın, Suat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2010Laparoskopik nissen fundoplikasyonu yapılan gastroözofageal reflü hastalıklı çocukların yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirilmesiDoğruyol, Hasan; Özçakır, Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Laplace gürültülü ikili veri haberleşmesinde işaret genliğinin kestirimiDilaveroğlu, Erdoğan; Karaküçük, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
1984Larenjektomi sonrası farengo-kütan fistüllerin etyolojisinde beslenme sondasının etkenliğiEryılmaz, Zafer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.