Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1701 to 1720 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010C-102 numaralı (1877 tarihli) Bursa mahkemesi defteriSelimoğlu, İsmail; Özyurt, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2017-07-05Cacık üretiminde probiyotik bakteri kullanım olanaklarının araştırılmasıKorukluoğlu, Mihriban; Altuntaş, Seda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2000CAD/CAM sistemlerinin seçimiÖztürk, Ferruh; Çelikliay, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2000-02-28CADEV farklı toplumların karışımı için bilgisayar destekli ergonomik işyeri tasarımıBabalık, Fatih C.; Özalp, Besim Türker; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2019-09-20Cam tavan sendromunun Bursa’daki kadın serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler üzerine etkisiFırat, Zerrin; Güler, Ebru; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
1999Candida albicans suşlarının proteinaz enzim aktivitelerinin araştırılması ve çeşitli olgu gruplarında proteinaz enzimine karşı serumda antikor aranmasıTöre, Okan; Akçağlar, Sevim; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2014Candida türlerinin tanımlanmasında iki farklı isitemin karşılaştırılmasıEner, Beyza; Gayıbov, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2018-05-31Canlılarda üreme büyüme gelişme ünitesinde kullanılan argümantasyon tabanlı bilim öğretimi yaklaşımının öğrencilerin muhakeme becerileri ve başarı düzeylerine etkisinin incelenmesiŞimşekli, Yeter; Tüccaroğlu, Eda Pınar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2004-01-20Capsaici'nin in vitro ortamda erişkin sıçan spermatogenik hücre hatlarında proliferasyona ve bu süreçte gözlenen apoptozise etkileriErdost, Hatice; Mızrak, Ş. Canan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anailim Dalı.
2015-10-16Capsaicin'in ovaryum granuloza hücrelerinin proliferasyonu ve apoptozisi üzerine etkisiZık, Berrin; Peker, Sabire; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı.
2014Cardiotrophin 1'in çalışan kalpte ve vücut dışı dolaşım desteği ile yapılan koroner arter bypass cerrahisinde iskeminin değerlendirilmesindeki yeriBiçer, Murat; Tecimer, M. Ergun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2004Carl Schmitt'in politik felsefesi açısından modern Türkiye'de güçlü devlet kavramıSarıbay, Ali Yaşar; Bezci, Bünyamin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2018A case study on the online English conversation classes through the use of live learning program (LLP)Savaşkan, İlknur; Çelikbaş, Selin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
1996-08-21Cassegrain beslemeli ve odak dışı beslemeli parabolik reflektör antenlerBayrakçı, H. Ergun; Umul, Yusuf Ziya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
2016-03-30Caydırıcılık bağlamında NATO füze savunma sistemi ve Türkiye'ye etkilerinin analiziPirinççi, Ferhat; Mindicanu, Cristina; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
2019-04-12Caz müzisyenlerinin gündelik yaşamı: emek ve statü merkezli bir incelemeKeskin, Enes Battal; Aydın, Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
2015-06-04Câmi'ü'l-Hisâb (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)Şahin, Hatice; Kalafat, Şermin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
2007CDP-kolin'in analjezik etkisi ve etkiye aracılık eden mekanizmalarGürün, M. Sibel; Hamurtekin, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Anabilim Dalı.
2013CDP-kolin'in merkezi kardiyovasküler ve solunum düzenlenmesindeki rolü: Etkide merkezi prostaglandinerjik sistemin aracılığıYalçın, Murat; Saha, Sikha; Topuz, Bora Burak; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2014CDP-kolin'in septik şok modelinde kan basıncı ve doku hasarı üzerine etkilerinin araştırılmasıYılmaz, M. Sertaç; Sevim, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.