Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9148 to 9167 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12-27Zeytin karasuyunun ileri arıtma yöntemleri ile ekonomik arıtılabilirliğinin araştırılmasıKestioğlu, Kadir; Kılıç, Melike Yalılı; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2009-10-28Zeytin karasuyunun pilot ölçekli tesisler fiziko-kimyasal ve ileri arıtma yöntemleriyle arıtılabilirliğinin araştırılmasıKestioğlu, Kadir; Kaya, Gonca; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2016-06-13Zeytinde (Olea europaea L.) yeni nesil DNA dizileme teknolojisi ile geliştirilen SNP moleküler işaretleyicilerine dayalı genetik haritanın oluşturulmasıİpek, Ahmet; Yılmaz, Kübra; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.
2005-11-10Zeytinde halkalı leke hastalığının Bursa koşullarındaki biyolojisi üzerinde araştırmalarTezcan, Himmet; İşalmaz, Nagihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
2018-10-08Zeytinde Spilocaea olegina (Cast.) Hughes' nın neden olduğu halkalı leke hastalığına karşı bordo bulamacı ve serenada (Bacillus subtilis QST 713)' nın etkinliği üzerinde çalışmalarTezcan, Himmet; Diker, Burçin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı/Fitopatoloji Bilim Dalı.
2015-07-11Zeytinyağı üretim tekniklerinin tarihsel gelişimi ve birbirleriyle karşılaştırılmasıBaşoğlu, Fikri; Gülal, Taner; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2011Zihinsel engelli çocuklarda görsel sanatlar eğitiminin motor beceri gelişimine katkısıErim, Gonca; Aksu, Müge; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
1999Zihinsel engelli çocukların eğitiminde düzenli yapılan sporun davranış gelişimine etkisiÖzdemir, Erdem; Özen, Türkan Bulut; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2019-12-17Zihinsel engelliler için özel eğitim yapılarının mimari açıdan incelenmesi: Bursa ili alan çalışmasıVural Arslan, Tülin; Balçık, Belçin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0001-5013-9551
1999Zihniyet davranış ilişkisi açısından Kur`an-ı Kerim`de insan tipolojileriEr, İzzet; Keskin, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
2015-08-18Zihniyet dünyasının yansıması olarak falnâmeler: Kefeli Hüseyin'in Râznâme adlı eseriAbacı, Nurcan; Çakı, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
1989Ziya Gökalp'in eğitim ve din eğitimi ile ilgili görüşleriÖcal, Mustafa; Aksu, M. Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2010Ziya Osman Saba'nın eleştiri yazılarıUğurlu, Alev Sınar; Energin, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-03-27Ziyâd b. Ebîh (Hayatı – şahsiyeti – devlet adamlığı)Apak, Adem; Gömbeyaz, Melek Yılmaz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2004Ziyâuddîn İbnu'l-Esîr ve edebi tenkitçiliğiGüler, İsmail; Şimşek, Cüneyt Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2019-09-24ZN(II) kompleksinin sitotoksik ve apoptotik etkilerinin kanser hücrelerinde araştırılmasıArı, Ferda; Alioğlu, İmren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı; 0000-0003-0687-9362
2018-01-16ZnO/Si heteroeklem diyotların yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesiAkay, Sertan Kemal; Sarsıcı, Serhat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
2017-06-12Zns/si heteroeklem diyotların yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesiAkay, Sertan Kemal; Kaplan, Hüseyin Kaan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
2019-01-29Zırhlı araçlarda kullanılan kompozit zırh malzemelerinin balistik performanslarının incelenmesiYazıcı, Murat; Bitlisli, Baybora; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
2013-08-14Zıtlık yatırım stratejisinin davranışsal finans yaklaşımı ile değerlendirilmesi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulamaAlper, Değer; Aydoğan, Ebru; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.