Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9108 to 9127 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1990Yükseköğretimde finansman sorunu ve borçlanma yöntemi uygun alternatif metodların geliştirilmesi açısından analitik bir yaklaşımTatlıoğlu, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
-Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi ve Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F'de İSO 9002 kalite güvence modeli önerisiBozkurt, Veysel; Eyitmiş, Ahmet Melih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
2014-05-29Yükümlü psikolojisi açısından vergilendirme ve bir uygulama örneğiGiray, Filiz; Aydoğdu, Cansu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1993Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörlerErdem, Metin; Aktaş, Yakup; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
2006-02-22Yün ipliklerinde büküm fikse şartlarının iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırmaÖzdemir, Özcan; Gülrodop, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2019-10-09Yün ve meta-aramid ipliklerinden oluşan dokuma kumaşların özelliklerinin incelenmesiŞardağ, Sibel; Türk, Medine; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-6814-9333; 0000-0001-9177-0059
2019-09-24Yünlü giysilerde farklı kalıpların ve dikiş tiplerinin dikim performansına etkilerinin incelenmesiGürarda, Ayça; Öztaş, Hande; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-9240-8307; 0000-0002-7317-8163
2015-06-30Yünlü kumaşta oksijen plazma uygulaması sonrası kalıcılığın araştırılmasıKut, Dilek; Kılınç, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2015Yünlü kumaşın fiziksel özellikleri üzerine yeni izolat Bacillus sp.suşundan elde edilen proteaz enziminin etkisinin araştırılmasıKut, Yaşar Dilek; Doğan, Meral; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı.
1996-11-25Yüzey pürüzlülüğünün yağlama üzerine etkileriKaradere, Gültekin; Sevimli, Orhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
2019-09-25Yüzey sularındaki bazı organofosforlu pestisitlerin gc-ms ile tayini için yeni bir katı faz ekstraksiyon metodunun geliştirilmesiÖzer, Elif Tümay; Osman, Bilgen; Parlak, Buse; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0002-5225-0146; 0000-0001-8406-149X
1986Yüzeyel mesane tümörlerinin lokal anestezi altında transuretral rezeksiyonuTurgut, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1995Yüzeyel mikozlarda etken ve tedavi ile ilişkisiAlpakut, Şebnem; Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2012Yüzeyi sertleştirilmiş soğuk iş kalıp çeliklerinin tornalanması işlemlerinde takım ömrü-kesme parametreleri ilişkisinin incelenmesiÇakır, M. Cemal; Şenkal, Doğan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2020Yüzeylerin konvolüsyonuArslan, Kadri; Aydöner, Selin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
1993Yüzeysel su kaynaklarının yönetimi ve parasal yönlendirme araçları (Bursa Nilüfer çayına ilişkin bir yönetim modeli önerisi)Ertürk, Hasan; Karaer, Feza; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
2018-09-11Yüzme havuzlarının havalandırması ve ısı geri kazanımın enerji verimliliğine etkisiYamankaradeniz, Nurettin; Peker, Saffet Münir; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Termodinamik Bilim Dalı.
2019-09-24Yığma binaların deprem hesaplarının Türk deprem yönetmelikleri çerçevesinde irdelenmesiSağıroğlu, Serkan; Amani, Aminullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0003-2091-2552; 0000-0001-7248-3409
2018-05-11Yıldız dergisi tasnif ve edebi metinlerin incelenmesiSınar Uğurlu, Alev Sinar; Biçer, Keziban; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2002-04-30Yıldız ve genç güreşçilere uygulanan antrenman programının bazı fizyolojik özellikler üzerine etkisinin araştırılmasıÇankaya, Cemali; Arabacı, Ramiz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.