Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8683 to 8702 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde kullanılan extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) yönteminin serum tgf-beta 1 ve idrar beta 2-mikroglobulin düzeylerine olan etkisiYavaşçaoğlu, İsmet; Edincik, Ender; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1999Ürogenital sistem chlamydia trachomatis enfeksiyonlarının tanısında kullanılan değişik yöntemlerin karşılaştırılmasıGöral, Güher; Sınırtaş, A. Melda; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2010Ürolityazisli çocuklarda idrar kalsiyum, sitrat oranlarının belirlenmesiDönmez, Osman; Akacı, Okan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarda oluşturulan pnömoperitonyumun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin nabız dalga hızı parametresi ile değerlendirilmesiVuruşkan, Hakan; Çiçek, Mehmet Çağatay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2007Üsküp'te yaşayan müslüman toplulukların değerler dünyası üzerine sosyolojik bir değerlendirmeUysal, Enver; İdriz, Enes; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
2009Üst dudak ısırma testi ile zor havayolu testlerinin karşılaştırılmasıÖzyurt, Gürayten; Korkmaz, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2019-09-09Üst düzey sporcular ve bilgisayar oyuncularının karar verme stilleri ile görsel reaksiyon zamanlarının incelenmesiŞahin, Şenay; Kösem, Gökhan Mert; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1994Üst düzey yönetici sekreterliği profilinin çıkarılması ve bir uygulamaEfil, İsmail; Yıldırım, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
2014Üst gastrointestinal sistem kanamalarında erken endoskopinin mortalite ve morbiditeye etkisiGülten, Macit; Hafızoğlu, Merve; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1987Üst karın ameliyatları sırasında splanchnic sinir blokajının endokrin-metabolik cevap üzerine etkileriTıkız, Nedim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2012Üst klival bölgeye transnazal yaklaşımda cerrahi limitler: Mikroanatomik çalışmaYılmazlar, Selçuk; Aktaş, Ulaş; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2015Üst lobektomiler sonrasında inferior pulmoner ligamentin diseksiyonun apikal ölü boşluğun obliterasyonundaki yeri; retrospektif çalışmaBayram, Ahmet Sami; Çolak, Mehmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2018Üst üriner sistem minimal invaziv taş cerrahisinde, perioperatif alınan taş tozu içeren sıvının kimyasal incelemesi ile taş protokollü kontrastsız abdominopelvik bilgisayarlı tomografi verilerinin taş analiz sonucunu öngörmedeki yeriKaygısız, Onur; Arslan, İbrahim Ethem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2014Üst veya alt gastrointestinal kanama ile başvuran çocuk hastaların değerlendirilmesiÖzkan, Tanju Başarır; Altay, Derya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.
2019-06-17Üstün yetenekli 9-11 yaş grubu öğrencileri için oyun tasarımı ve kodlama eğitimi- Kodu Game Lab örneğiŞentürk, Aysan; Toklu, Ebru; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
2007Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin sınav kaygısı üzerindeki etkileriPeker, Reşat; Uyanık, Sema; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2014-09-02Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenme düzeyleriAltun, Murat; Durmaz, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2014-06-27Ütopyalar ve karşı-ütopyalar bağlamında modern felsefi düşünce ve eleştirisiKüçükalp, Kasım; Kurtyılmaz, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
2017-07-06Üzüm çekirdeği ilavesinin keklerin kalite özelliklerine etkisiÇopur, Ö. Utku; Işık, Fatma; Bekar, Ertürk; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2014Üzümün hasat sonu hastalıklarına karşı bazı dezenfektanların etkileriİlhan, Kadir; Taştemel, Anıl; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.