Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6811 to 6830 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-09-27Psl(2, r) grubu ve ayrık alt gruplarıBizim, Osman; Çakırtaş, Şerife; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.; 0000-0002-3515-6975
2017Psoriasiste anti-TNF ajanlarla tedaviye yanıtta TNF-alfa gen polimorfizmlerinin biyomarker olarak rolüAydoğan, Kenan; Günay, Berrin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Psoriazis hastalarında klinik ve demografik özelliklere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesiBaşkan, Emel Bülbül; Aydın, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
1987Psöriasisde galvanoterapiBeşer, Selma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2015Psöriatik artrit alt tiplerinde metabolik sendrom sıklığı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesiDalkılıç, Ediz; Dölarslan, Mürşide Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1987Pterin -6- carboxylic acid'in değişik estrus evrelerinde hipofiz ve pineal ultrastrüktürü üzerine etkisiSırmalı, Şahin; Üner, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı.
2012Puberte prekoks tanılı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonu bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesiTarım, Ömer Faruk; Gül, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2006-02-21Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanaklarıOkursoy, Rasim; Uras, Ahu; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
2001-01-23Pullukla çalışmada iş başarısı ile çalışma şekli ve dönüş teknikleri arasındaki ilişkilerDarga, Ahmet; Alkan, Murat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
2012Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda klinik olasılık ve risk analiziAydın, Şule Akköse; Yetgin, Gülden Özeren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2012Pulmoner embolide serum neopterin düzeylerinin hastalığın ciddiyeti ve mortalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesiUrsavaş, Ahmet; Köprücüoğlu, Duygu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019-12-24Pulmoner kontüzyonlu köpeklerde klinik, laboratuvar, radyolojik ve bronkoskopik bulguların karşılaştırılmasıSalcı, Hakan; Çetin, Melike; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı.
2009Pulmoner tromboemboli olgularında anjiotensin konverting enzim gen polimorfizmiUrsavaş, Ahmet; Yeşilkaya, Selma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Pulse metilprednizolon tedavisi uygulanan alopesi hastalarında klinik yanıt ve rantes, MIG, IL-17, IL-8 ve eotaksin kemokinlerinin serum düzeylerinin incelenmesiBaşkan, Emel Bülbül; Öztürk, H. Zerrin Yazıcı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2009-10-22Punta kaynağı seçimini kolaylaştırma amaçlı bir uzman sistem yazılımının geliştirilmesiÇakır, Cemal; Taşçıkar, Korhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2019-10-01Putin dönemi Rusya’nın enerji politikaları bağlamında Sırbistan ile ilişkileri: Gazprom örneğiİşyar, Ömer Göksel; Akçapa, Mevlüt; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
1996Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılmasıGökırmak, Feridun; Karadenizli, Aynur Y.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
1995Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileriBilaloğlu, Rahmi; Aydemir, Nilüfer; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
1999-01-04Pyrimethamine'in in vitro lenfosit kültürlerinde oluşturduğu kromozom hasarlarına karşı askorbik asit ve folinik asit'in antiklastojenik etkilerinin araştırılmasıBilaloğlu, Rahmi; Çimen, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı
2013-12-26QFD ve aksiyomatik tasarım yardımıyla tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bir uygulamasıOrbak, A. Yurdun; Korkmaz, Şaziye; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.