Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6460 to 6479 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Pamuklu RL-single jersey yuvarlak örme kumaşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesiTasmacı, Mehmet; Yıldırım, Kenan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2000-10-04Pamuklu tekstil endüstrisi atıksularında iyon çifti ekstraksiyonu metodu ile renk giderimiPınarlı, Vedat; Kanlıoğlu, Ü. Bahar; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2014-02-26Panik bozukluğun farmakoterapisinde temel panik kognisyonlarındaki değişiklikKırlı, Selçuk; Hafızoğlu, Şengül; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018-10-18Pankreas epitel hücrelerinin onkojenik transformasyonunda PFKFB2'nin rolüYalçın, Abdullah; Özcan, Selahattin Can; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
2017-02-24Pankreas kanseri ve tümör mikroçevresinin ökaryotik elongasyon faktörü 2 kinaz (EF2K) enzim inhibisyonu aracılığıyla hedeflenmesiDere, Egemen; Karakaş, Didem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2013-06-12Pankreas kanserli hastalarda klasik 4 alan kutu tekniği, 3 boyutlu konformal radyoterapi tekniği ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinin dozimetrik olarak karşılaştırılmasıKurt, Meral; Kurt, Fikri; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı (Sağlık Fiziği).
2011Papiller tiroid kanserlerinde nüks ve/veya metastatik hastalık şüphesinde PET-BT'nin klinik önemiAlper, Eray; Duman, Gani; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2014-11-27Para birliği ve finansal kriz yönetimi: AB açısından bir analizErtürk, Emin; Yılmaz, Derya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Bilim Dalı.
1991Para politikasında merkez bankacılığının rolü ve bağımsızlık sorunu T.C. Merkez Bankası örneğiBaşar, Burak; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2009Para politikasında şeffaflıkAkay, Hülya Kanalıcı; Korkmaz, Nazlı Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
1994Para-sermaye piyasası aletleri ve son gelişmeler Türk sermaye piyasasına etkisiParasız, İlker; Özdeş, Mine; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2016-06-10Paradeğme geometride sıfırlık dağılımlarıMurathan, Cengizhan; Küpeli Erken, İrem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2010Paradeğme manifoldlarMurathan, Cengizhan; Erken, İrem Küpeli; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2017-07-20Paradigmatik devrim: 1688 İngiliz DevrimiArslan, Hüsamettin; Koç, Akif Kemal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
2016Paralitik lagoftalmi tedavisinde üst gözkapağı müller kas eksizyonu alt gözkapağı kıkırdak greft ile yükseltmeYazıcı, Bülent; Çiçek, Serhat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998Parasal konjonktür teorileriUnay, Cafer; Baldöven, Orhan Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2006Parasal krizlerin istatistiksel analizi ve Türkiye uygulamasıIşığıçok, Erkan; Murat, Dilek; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
2013Paratiroid adenomlarında tümör boyutu ve histopatolojik özelliklerin P53 ve ki67 ekspresyonu ile korelasyonuSaraydaroğlu, Özlem; Ünal, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
1989Parçalı doğrusal regresyonda tabakalama analizinin kullanılması ve bir uygulama denemesiBoncuk, Remzi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2006Parental besleme uygulanan preterm bebeklerde zeytinyağı ve soya yağı bazlı lipid emülsiyonlarının karşılaştırılmasıKöksal, Nilgün; Kavurt, Ahmet Vedat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.