Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6058 to 6077 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-09-02Normlar hiyerarşisi: Türk, Alman ve İngiliz hukuk sistemlerinde kural işlemlerin ve mahkeme kararlarının hiyerarşik gücüGözler, Kemal; Gülgeç, Yahya Berkol; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Anayasa Hukuku Bilim Dalı.
2017-10-26Normoksik ve iskemik koşullarda inkübe edilen sıçan kortikal dilimlerinin ttc ile boyanması: Inkübasyon koşullarının boyanma üzerine etkisiBüyükuysal, Rıfat Levent; Gül, Zülfiye; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
1990La notion de l'absurde chez meursault dans l'etranger de CamusÖzçelebi, Ali; Faydacı, Benan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2015-12-25La notion du temps chez Marcel Proust et l’analyse du temps psychologique dans son roman Un Amour de SwannGökmen, Ayla; Terkin, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Anabilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
1998-04-27Novoloid lifinin çekme, düğüm ve ilmek mukavemetinin radyasyon etkisi altında incelenmesiUlcay, Yusuf; Demir, Zelfi Çalışır; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2015Nozokomiyal menenjit düşünülen hastalarda BOS'da D-laktat ve proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17) tanıdaki değeriYılmaz, Emel; Göktaş, Sibel Yorulmaz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1998Nöroendokrin tümörlerde immünohistokimyasal boyalardan NSE ve PGP 9.5'un boyanma yoğunluklarının karşılaştırılmasıTolunay, Şahsine; Salman, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
1994Nöroglial tümörlerde proliferatif aktivitenin AgNOR yöntemi ile değerlendirilmesiBayer, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
1988Nörojenik mesane rehabilitasyonunda intermittant kateterizasyonDelihoca, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2009Nörolojik defisiti olmayan torakolumbar vertebra kırıklı hastalarda uygulanan cerrahilerin uzun dönem sonuçlarıAydınlı, Ufuk; Yaray, Osman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2012-07-25Nörolojik hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların genotoksik etkilerinin kısa süreli ın vıvo genotoksisite test yöntemleri ile araştırılmasıÇelikler, Serap; Yaylagül, Esra Örenlili; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.
2011Nörolojik rehabilitasyon hastalarında fonksiyonel durum, çevresel etmenler, katılım ve depresyonun yaşam kalitesi ile ilişkisiSivrioğlu, Konçuy; Kandemir, Arda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
1995Nötronların sonlu yavaşlatıcı ortamlarda yere ve enerjiye bağlı dağılımlarının incelenmesiDinçer, Salih; Ergül, Remziye; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
2018-08-17Numune şekli ve boyutunun lif ve lif içermeyen beton karışımlarının dayanımına etkisiAghabaglou, Ali mardani; Bayqra, Sultan Husein; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
1991Nurettin Topçu'nun din ve devlet anlayışıEr, İzzet; Emer, Yener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.
1991Nurettin Topçu'nun siyasal düşüncesinde popülizm-milliyetçilik etkileşimiÖğün, Süleyman Seyfi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
1989-06-22Nükleer magnetik rezonansta güncel konular (NMR-dedektörü)Yalçıner, Aytaç; Göktepe, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
1986-06-17Nükleer rezonasta moleküler yapıların incelenmesi (yapısal faz geçiş kuramları üzerine bir inceleme)Yalçıner, Aytaç; Andiç, Abdurrahman; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
2019-08-29Nükleer santralin Türkiye ekonomisi açısından fayda ve maliyetleriÖlmezoğulları, Nalan; Güneşli, Hazal Özlem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
2001Nümizmatik ve epigrafik kaynakların ışığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Bithynia'nın sosyo-ekonomik durumu (Augustus'tan Diokletianus'a kadar)Oğuzoğlu, Yusuf; Doğancı, Kamil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.