Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6058 to 6077 of 10934 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Kronik kalp yetmezliği'nin akut alevlenmesinin kardiyojenik şok evresinde kısa süreli ventrikül destek sistemlerinin etkinliğiSaba, Davit; Yılmaz, Ekrem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
1985Kronik karaciger hastalıklarında humoral immunite değişikliklerinin incelenmesiOktay, İlay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesiÇil, Ergün; Semizel, Evren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
1992Kronik lenfositik lösemi olgularında immünolojik anormallikler ve klinik evre ile ilişkileriÖzkalemkaş, Fahir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Kronik lumbar radiküler ağrıda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna eklenen dorsal kök ganglion pulse radyofrekans uygulamasının ağrı palyasyonuna etkisiTürker, Gürkan; Çalışkan, Duygu Karaköse; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
1988Kronik maksiller sinüzit tedavisinde endonazal antrostomi metodunun değeriYağcı, Metin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
2008Kronik mekanik bel ağrısında proloterapi enjeksiyonlarının randomize kontrollü araştırılmasıKüçükoğlu, H. Selçuk; Ertürk, Mehmet Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2010Kronik Miyelositer Lösemilerde füzyon gen kalitatif ve kantitatif değerlerinin FISH ve moleküler genetik yöntemlerle karşılaştırılmasıYakut, Tahsin; Sağ, Şebnem Özemri; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
2015Kronik myeloid lösemi tanılı hastaların tedavi yanıtlarının retrospektif değerlendirilmesiAli, Rıdvan; Karaduman, Rıza; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Kronik myeloid lösemili hastalarda GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizminin araştırılmasıYakut, Tahsin; Karkucak, Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
2010Kronik obstruktif akciğer hastalığı akut atağında serum ürik asit seviyesi ve ürik asit/kreatinin oranının önemiUrsavaş, Ahmet; Ocak, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Kronik obstruktif akciğer hastalığı ile obstruktif uyku apne sendromu birlikteliği (overlap sendromu)Karadağ, Mehmet; Özkubat, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2012Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda akut alevlenmelerin kardiyak etkileriSerdar, Osman Akın; Uzaslan, Esra; Özyılmaz, Sinem Özbay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
1995Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda Pirenzepine'in inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisinin salbutamol ve ipratropium bromide ile karşılaştırmalı incelenmesiBalkanlı, Halime; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Kronik omuz ağrısında termokoagülasyon ile supraskapular sinir bloğu: Klasik yöntem ile ultrason eşliğinde girişimin karşılaştırılmasıGurbet, Alp; Hülagü, İhsan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2006Kronik pelvik ağrı sendrom'lu erkeklerdeki seminal plazma tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin 1 Beta düzeylerinin, tanı ve tedavi yanıtıyla ilişkisiYavaşçaoğlu, İsmet; Kekilli, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1996Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılmasıErgus, Birsen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2006Kronik plak tipi psoriasiste topikal % 0.1 takrolimus merhemin etkinliğiTunalı, Şükran; Kaçar, Seval Doğruk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2012Kronik renal yetmezlikli hastalarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökçen, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Üroloji Anabilim Dalı.
2009Kronik renal yetmezlikli hastalarda parikalsitol ve kalsitriol tedavisinin fetuin A ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıGüllülü, Mustafa; Bal, Öznur Kanıgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.