Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6038 to 6057 of 9171 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Non alkolik seatohepatitte PNPPLA 3/adiponutrin ile APOC3/apolipoprotein C3 gen polimorfizmi ve metabolik sendromla ilişkisiKıyıcı, Murat; Aydın, Taner; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Non-asosyalif cebirler üzerine kurulan projektif yapılar (Düzlemler)Çiftçi, Süleyman; Çelik, Basri; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2013Non-fermentatif gram negatif bakterilerde metallo-beta-laktamaz varlığının fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılmasıGöral, Güher; Dinç, Fatma Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2005-08-15Non-histon proteinleri ve transkripsiyon mediatörlerinin HXT genleri transkripsiyonunun düzenlenmesine etkilerinin analiziTürkel, Sezai; Güzelvardar, Sinem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2013Non-opere tek mesafe lomber disk hernilerinde uygulanan transforaminel epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin değerlendirilmesiŞahin, Şükran; Eygi, Elif; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2015Non-penetran glokom cerrahisi uzun dönem sonuçlarının incelenmesiBaykara, Mehmet; Sabur, Huri; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Nonalkolik steatohepatit ve kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda serum kaspaz kırılmış sitokeratin-18 (Ck18-asp396) düzeyleriDolar, Ender; Yılmaz, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Nonalkolik steatohepatitli hastalarda karaciğerde endokannabinoid reseptör CB1 ve CB2 ekspresyonu ve metabolik sendromla ilişkisiDolar, Enver; Eroğlu, Ayça; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Nonalkolik steatohepatitli olguların periferik kan lenfositlerinde kromozom kırık analizi ve mikronükleus yöntemi ile genom instabilitesinin araştırılmasıGülten, Tuna; Arıkan, Şener; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
2007Nonalkolik yağlı karaciğer hastalarında metabolik sendrom prevalansı ve nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı metabolik sendrom ilişkisiNak, Selim Giray; Uslusoy, Hüseyin Saadettin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
1993Nonproliferatif diabetik retinopatide laser tedavisiDoğru, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Norm kadro ve norm kadro uygulamasıTüz, Melek; Erdem, Fikrullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2012-05-22Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliğiAlper, Yusuf; Mestan, Münüse; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2008Normal basınçlı hidrosefalinin tanı ve tedavisinde faz-kontrast MR ve MR sisternografinin etkinliğiParlak, Müfit; Alğın, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2009Normal kilolu, kilolu ve obez bireylerin obezite ve obezite ilişkili hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıErsoy, Canan; Ayar, Koray; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Normal varyasyon sınırları içinde beyin asimetrisinin çeşitli yaş gruplarında C.T. yöntemiyle değerlendirilmesiÇimen, Ahmet; İkiz, İhsaniye; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Morfoloji Anabilim Dalı/Anatomi Bilim Dalı.
1989Normal ve anormal mitral kapakların morfolojik özellikleriÖzdemir, İ. Ayhan; Akar, Muammer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2003-05-13Normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde mikrodalga ışınımının kullanımıKahveci, Zeynep; Avcı, Berrin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
1989Normal ve patolojik gebeliklerde anne serumunda alfa fetoprotein düzeylerinin saptanması ve değerlendirilmesiSaçan, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2007Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit C hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?)Kıyıcı, Murat; Akkaya, Önder; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.