Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5446 to 5465 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Major depresif bozukluk tedavisinde ortaya çıkabilen cinsel yan etkilerle başa çıkma yönünde, hastaların tedavi alanlarındaki tercihleri ve bu tercihlerin sonuçlarıKırlı, Selçuk; Topaloğlu, Veli Cihat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2017Major depresif bozuklukta biyobelirteç araştırmasıSarandöl, Emre; Bal, Ahmet Selim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2014Major depresif bozuklukta somatik ağrı belirtileriKırlı, Selçuk; Eker, Özlem Çetin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılmasıYavaşcağlu, Can; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2008Major travmalı hastalara hastane öncesi yaklaşımda acil hekimliği sertifika programı temel eğitim modülünün etkisiBulut, Mehtap; Turan, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2009Majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda serum lipid profili, homosistein, fibrinojen ve oksidan-antioksidan sistem belirteçlerinin düzeyleri ve antidepresan tedaviye bağlı değişimleriKırlı, Selçuk; Kotan, Vahap Ozan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2013Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğuSivrioğlu, Yusuf; Soydaş, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998Majör depresyon ve manik bozuklukta TRH testi ve deksametazon süpresyon testiTaneli, Bilgen; Sertel, Mithat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2016-02-03Makaslı kaldırıcının öntasarımı için bir yazılım ve arayüz geliştirilmesiÇetin, Sevda Telli; Eser, Sezgin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2005Makâlât geleneğinde İmam Eş'arîYücedoğru, Tevfik; Gömbeyaz, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
1995Makdisi'nin çeşitli dinler ve İslam hakkında verdiği bilgiler üzerinde bir araştırmaTümer, Günay; Sayar, Süleyman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
2015-08-03Makedonya Cumhuriyeti'nde yerel yönetimlerin ve yerel hizmetlerin teşkilat yapısı: Bugünkü durum ve gelecek perspektifleriParlak, Bekir; Selmani, Ljejlja; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2015-08-25Makedonya'da Komünizm sonrası dönemde ortaya çıkan dini akımlar ve temel görüşleriÇelenk, Mehmet; Kamberi, Nesibe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
2014-07-23Makedonya'da yaşayan gençlerde dini şüphelerin kaynakları ve etkileri (Kalkandelen örneği)Hökelekli, Hayati; Osmani, Midjit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
2010-03-10Makedonya'daki medreseler ve İsa Bey MedresesiPay, Salih; Asani, Eljesa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2017-12-05Makedonya'daki üniversite gençliğinin dini inanç tutum ve davranışları üzerine bir araştırma (Kalkandelen örneği)Bilgin, Vejdi; Sadıkı, Fejzulla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
2019Makedonya’nın Tetova şehrinde bulunan kuru fasulye depolarında Acanthoscelides obtectus (SAY) (Coleoptera: Bruchıdae) ile mücadelede kullanılan yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesiKovancı, Orkun Barış; Sulejmani, Betim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.; 0000-0003-4929-2000; 0000-0002-6459-216X
2009Makine elemanlarında güvenilirlik ve ömür analizleriÇavdar, Kadir; Atamer, Şeref; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2002-11-04Makine imalat sanayiinde kullanılan %35 cam elyafıyla kuvvetlendirilmiş PA malzemesinin (PA 6.6 GF 35) üretim şartlarına bağlı olarak mekanik özelliklerinin belirlenmesiDemirci, A. Halim; Ateş, Nurşin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2019-09-11Makine imalat sektörüne yönelik teknik resim eğitimlerinde sanal ve artırılmış gerçeklik (v/ar) uygulamaları kullanımının öğrenme performansına etkilerinin incelenmesiArslan, Rıdvan; Emreli, Derya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-3542-268X