Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5406 to 5425 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Lokal ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapide kullanılan dosetaksel ve sisplatin tedavisinin başarı oranları ve prognozu etkileyen faktörlerEvrensel, Türkkan; Akçalı, Ünsal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Lokal ileri evre mesane kanserli olgularda radyoterapi ile eş zamanlı Gemsitabin tedavisinin etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesiKurt, Meral; Öztürk, Huriye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2014Lokal ileri evre prostat kanserli hastalarda akut ve subakut yan etkiler açısından konformal radyoterapi ve IMRT sonuçlarının degerlendirilmesiKur, Meral; Kula, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2012Lokal ileri meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde epirubisin, dosetaksel ve sisplatin kombinasyonunun etkinliği ve güvenirliliğiKanat, Özkan; Avcı, Nilüfer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
2012Lokal ileri rezeke edilemeyen pankreas kanserinde kemoterapi ve kemoradyoterapi tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılmasıKurt, Ender; Tandoğan, Gülen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Lokal ileri ve metastatik küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde tedavi sonuçları ve farklı kemoterapi rejimlerinin karşılaştırılmasıManavoğlu, Osman; Kocamaz, Güzin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Lokal olmayan hiperbolik problemler için kararlı fark şemalarıÇağlıyan, Mehmet; Ashyralyev, Allaberen; Yıldırım, Özgür; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2006Lokal, ileri ve metastatik meme kanseri olan hastalarda bir apoptozis göstergesi olan serum kırılmış sitokeratin 18 düzeylerinin, tedaviye yanıta ilişkisinin incelenmesiTokullugil, H. Asuman; Karaağaç, Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2014Lomber cerrahi sonrası bel ağrısında kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulanmasının etkinliğinin araştırılmasıŞahin, Şükran; Yazıcı, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018-06-22Lomber disk hernisi ameliyatı geçiren hastaların ameliyat sonrası erken dönemde yaşadıkları ağrı deneyimi ve ağrı yönetiminden duydukları memnuniyetin belirlenmesiAkansel, Neriman; Sınmaz, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
2004Lomber disk hernisi nedeniyle opere olan olgularda Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ile saptanan vertebra endplate değişikliklerinin önemiParlak, Müfit; Kaçar, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1987Lomber disk hernisinde kesikli traksiyonun hastanın kliniği ve bilgisayarlı tomografi görünümü üzerine etkisinin kontrollü olarak araştırılmasıNizamoğlu, Mine; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2015Lomber laminektomi sonrası geçmeyen bel ağrısında transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile kaudal nöroplasti adezyoliz tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılmasıŞahin, Şükran; Kırgın, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
1991Lorentz geometrisi relativite ve L3 de Meusnier teoremiİyigün, Esen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2008Lozan Mübadele Sözleşmesi'nin etkileri ve sonuçları üzerine bir araştırmaOğuzoğlu, Yusuf; Demirtaş, Barış; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı.
2014Lösemi tedavisi görmüş çocuklarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleriGüneş, Adalet Meral; Aşut, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999LPG ve benzinle çalışan otto motorlarının emisyon ve performans bakımından incelenmesiSürmen, Ali; Çevik, Yağmur; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2015-02-26Lübnan'daki Maruni ve Dürzilerin siyasi mücadeleleri (1841-1845)Yediyıldız, M. Asım; Çınar, Zafer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2002Lübnan, Suriye ve İsrail ilişkilerini belirleyen dinamikler: Bir iç-dış politika bağlantısı analiziAyhan, Veysel; Arı, Tayyar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2019-09-13L’état actuel du Français langue étrangère en Syrie et les départements de Français : Une étude de cas (Université d’Alep)Kartal, Erdoğan; Khalifa, Manar; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.